Sebastiaandillmann

Home » Psací Stůl » Psací Stůl s Regálem

Psací Stůl s Regálem

Psací Stůl s Regálem

Psací Stůl s Regálem – Všechna galerie a clánek že Správce zveřejnit v tomto clánku príbuzný s Psací Stůll s Regálem Jmno novho arcibiskupa se podle tradice zveejuje v prav poledne v Praze i ve Vatiknu. Situace kolem jmenovn novho praskho arcibiskupa tak zstv nadle nejasn. Nkter hlasy podle TK naznauj, e by jmno novho arcibiskupa mohlo bt vyhleno ve tvrtek. Dalm termnem by mohla bt prvn norov sobota. Hovo se ale tak o Velikonocch, kter letos pipadaj na zatek dubna, a pesimist nevyluuj ani to, e by jmno novho primase mohlo bt oznmeno a v kvtnu u pleitosti Vlkovch narozenin. Vatikn vh do posledn chvle a zjiuje si dal fakta o kandidtech. O tom, e do “superfinle” postoupili Duka a Baxant, zskala MF DNES informace z dvryhodnch zdroj z okol biskup. Ve funkci jeden z nich vystd odchzejcho kardinla Miloslava Vlka, kter ji zastval tm 19 let. Vbr je dleit i pro nekatolky, protoe prask arcibiskup je cht necht i tak trochu “politikem”. Navc se na vbr upr pozornost i proto, e ad zastvala v poslednch destkch let vdy respektovan a oblben osobnost. Dal procedura bude vypadat tak, e a se crkevn hodnosti rozhodnou, kontaktuj vtze a zeptaj se ho, zda ad pijm. “Pokud pijme, bude pozvn, aby sloil psahu. A pak se ve zveejn,” popsal jeden ze znalc crkevnho prva. Nov arcibiskup vak nemus kvli psaze cestovat do ma, me ji sloit i na prask nunciatue (vatiknskm velvyslanectv). Pokud by lo vechno rychle, mohl by bt Vlkv nstupce znm u o vkendu i pt tden. Kdy mli kandidti odpovdt na otzky MF DNES, co povauj za nejvt problmy crkve a hlavn koly novho praskho arcibiskupa, Duka na prvnm mst uvedl spor o katedrlu svatho Vta. Crkev o svj nejdleitj kostel bojuje u od sametov revoluce a naposledy ho letos v beznu Nejvy soud piznal sttu. Kardinl Vlk se ve sporu hodn angaoval a obas osobn piel na pelen. Arcibiskup prask Vlk kon v roli praskho biskupa – fa zdejch kn. Pedpona arci- je jen estn, stejn jako dal biskupov podlh pmo papei. Primas esk Navenek vak prask arcibiskup reprezentuje esk katolky. I ti ho proto tradin vnmaj jako osobu . 1 v esk crkvi. Tm bude Vlkv nstupce vjimen. Kardinl Hodnost, je opravuje nap. volit papee; prask arcibiskup ji dle zvyku dostv. Bude ji mt zejm i Vlkv nstupce. Vlkovi zstane. “Bude potebovat pokoru a schopnost kreativity v otevenosti vi cel spolenosti, pedevm hledajcm,” dodal psemn krlovhradeck biskup. Od biskupa Baxanta z Litomic odpovdi na otzky MF DNES do terka nepily. Je vak vidt, e oba mui rozhodn neekaj u psacho stolu na telefont z Vatiknu. “Pan biskup normln pracuje, jako by se nic nedlo,” uvedl osobn Baxantv asistent Martin Flosman. O kolech pro svho nstupce promluvil i kardinl Miloslav Vlk, kter bilancuje v tchto dnech v interview na pokraovn na sv internetov strnce. I on zmnil hlavn katedrlu. – tte tak Kardinl Vlk: Evropa ztrc duchovn zklady, hroz ji islamizace “Doufm, e i mj nstupce pjde dl v tomto smru, a vm, e nakonec doshneme spravedlnosti,” uvedl Vlk. Podle nj by ml nov arcibiskup pipravovat v Praze i takzvanou synodu (velk snm vcch katolk prask arcidiecze). Krom katedrly provzej crkev v esku jet dv “vn tmata” – restituce a chybjc smlouva s Vatiknem. Vyrovnn s crkvemi v roce 2008 ve Snmovn zablokoval nevyzpytateln poslanec Vlastimil Tlust, a to jet ped kriz. Crkve mly dostat 270 miliard v ptch 60 letech. Smlouva mezi obma stty je zase dleit pedevm pro Svat stolec samotn. Ponkud neotel pohled na koly pro Vlkova nstupce m populrn knz Zbigniew Czendlik z Lankrouna. Naplno k, e smlouva s Vatiknem na nj coby obyejnho fare nem dn dopad. “Skrze katedrlu a restituce je zase crkev vnmna jako chamtiv organizace. Dvacet let byla soustedn na sebe, budovala si strukturu a opravovala pamtky. Te je nejvy as, abychom pozitivn ovlivovali spolenost,” mn Czendlik. Konkrtn si mysl, e by katolci mli vce pomhat lidem, kte se nemrn zadluili kvli ekonomick krizi a mlo to negativn vliv i na jejich rodinu. Psací Stůl s Regálem – Psací Stůll s Regálem

93 Nejvíce Fotky z Psací Stůll s Regálem85+ Nejlepší Fotografie z Psací Stůll s Regálem34 Nejlepší Fotografií z Psací Stůll s Regálem34 Nejchladnejší Obrázky z Psací Stůll s Regálem45+ Nejvíce Obrázek z Psací Stůll s Regálem61 Nejchladnejší Obraz z Psací Stůll s Regálem39+ Nejvýhodnejší Fotografií z Psací Stůll s Regálem50+ Nejvíce Fotogalerie z Psací Stůll s Regálem