Sebastiaandillmann

Home » Postele » Postele Komplet

Postele Komplet

Postele Komplet

Postele Komplet – Všechna obrázky a chatu že Nás pošlete ji v této stránce príbuzný s Postele Komplet Whistler Je pozdn odpoledne a my se vracme unaven z treku v horch pobl kanadskho Whistleru zpt k naemu Fordkovi. Te u jen nkde koupit podnou flkotu masa, pivo k veei a vyeit na jedinou starost – najt hezk spac msto. Bude to u jezera s pknm vhledem na severn obzor (to kdyby nhodou v noci byly polrn ze)? Jak super msto si najdeme tentokrt? Kad, kdo nkdy nezvisle cestoval a bydlel v aut i venku, tyto situace urit dobe zn. Nespoutan svoboda a cestovatelsk volnost se velmi rychle mohou stt nvykovmi. Ale je to myslm zdrav nvyk, kter lovku uke spoustu asnch mst a pinese kupu zitk. N pln byl celkem jasn. Po pletu do Kanady ve Vancouveru co nejrychleji koupit auto pokud mono jeep Ford Explorer a ten si pedlat tak, abychom v nm mohli i bydlet. Pak se vydat do Whistleru, kde se pokusme najt si na rok prci. A a budeme mt prci, tak zkusme najt i njak podnjem, do t doby budeme bydlet v aut. Mli jsme tst. Jak jsme si to naplnovali, tak se nm to i podailo a sedm dn po pletu u jsme parkovali a spali v na pojzdn offroad posteli pr kilometr ped vysnnm Whistlerem. Obytnou pravu auta jsme pojali tak, abychom ho za rok mohli prodat i zase jako normln, neupraven a aby bylo mon leen vzadu jednodue sloit a jezdit v nm i v pti lidech. Fotky v tomto ppad pravd podobn eknou nejvce. Pod postel jsme mli dva plastov boxy o objemu 56 litr, podle kterch jsem vlastn namil i vku samotn konstrukce postele. Vzhledem k tomu, e Ford Explorer nen tak vysok jako dodvky, tak jsme se snaili o co nejrozumnj pomr msta pod postel a msta nad postel, aby tam lovk neleel namknut ke stropu jako v rakvi. Pi rozloenm span jsme mli jet dal dva men plastov boxy po stranch v prostoru pstupnm bonmi dvemi. Ve vtch boxech pstupnch zezadu jsme mli veker obleen a v tch mench pak bylo jdlo a ndob. Batohy a vci, kter nebylo poteba mt lehce pstupn, jsme dali pod postel do stedov sti a boty, lahve s vodou a dal drobnj vci pily bu do prostoru za pednmi sedakami nebo do dalch mezer. Po pr dnech u jsme systm toho, co kde je, mli celkem vychytan. Pokud by nae vestavba nkoho motivovala jt do neho podobnho, zde je pr posteh, na co je dobr se krom technickch a jzdnch vlastnost soustedit pi vybrn. Zklad je, aby auto po sklopen zadnch sedadel mlo tm rovn prostor dostaten dlouh k pohodlnmu leen. Velmi uiten je otvrn zadnch dve nahoru a ne do boku, jako to maj nkter dodvky. Protoe za det vm to znan usnadn lezen z a do postele a taky mte malou stechu, kdy jdete vyndat nco ze zadnch box. Monost otevrat zadn dvee i zevnit se postupem asu tak ukzala jako velmi uiten. A navc pokud na zadnch dvech jde otevrat samostatn i okno, je to ideln na vtrn, opt i za det pak do auta nepr. Nae dokonen leen. V zadnch plastovch boxech jsme vozili veker obleen. Jen oproti tto fotce jsme nakonec polte i hlavy pi span mli na druh stran – vzadu. A kdy bylo vedro a komi, koupili jsme moskytiru a idea byla takov, e j nalepme ped okno na dvech do kufru na such zipy a jednodue j tam budeme moc nasadit a okno nechat oteven, kdy bude poteba. Realita byla takov, e lepidlo na samolepicch suchch zipech nedrelo a provat jsme to byli ln, take jsme moskytiru v ppad poteby piveli do jednch bonch dve a sthli bon oknko fungovalo to tak, jen to nebylo tak hezk jako pvodn mylenka. Kdybychom do neho podobnho li znova, snaili bychom se sehnat auto i se stenm oknem, to by i ten vnitn prostor v aut jet krsn prosvtlilo a moskytira by se pod nj lepila snadnji. Asi po msci bydlen v aut se nm podailo najt konen rozumnj podnjem a Fordk zaal slouit jen jako obasn bydlen na vletech. Vak u tak byl nejvy as, rno u zanaly bt celkem drsn mrazy a i pes krsnou postel v krsnm aut vstvn bylo m dl hor. Rok ve Whistleru jsme si moc uili, je to skuten rj lya, bajker a vbec vech outdoorovch aktivit, na kter si lovk jen vzpomene. A kdy jsme se veer vrtili z prce, vzali jsme Fordka a vyrazili pespat nkam do hor. 1,5 hodiny jzdy po offroadov cest a lovk dojel pln mimo svt i civilizaci. Co vjezd za spanm v divoin, to jin dol, jin jezero, jin medvdi a jin neuviteln vhledy. Popsat tu n cel rok by bylo pli dlouh a ani to nebylo clem lnku, ale to nejlep najdete v piloen fotogalerii. A po roce jsme se opt komplet nasthovali do auta a vyrazili na roadtrip po severozpadn sti USA a hlavn po Kanad. Po tomto roadtripu jsme Fordka prodali a odletli pes Kubu na pl roku do Jin Ameriky. Ale to u je zase jin pbh. Na to, mt vlastn obytek, lovk nepotebuje moc. My si koupili pilu, metr, tuku, roubovk a rouby, pekliku a pr dalch vc a obytn vestavba byla hotov raz dva! Rozhodn jsme nemli k dispozici dnou dlnu, pekliku jsme ezali u kamarda ve Vancouveru na chodb a roubovali jsme to dohromady na ulici na chodnku ped autem. Spac msta a prodn hork prameny nejen v Kanad jsme zapsali do mapy na webu naeho projektu www.wildcamping.tips. K dnenmu dni mme 844 registrovanch cestovatel, 781 vloench mst z celho svta a dokonujeme vlastn mobiln aplikace. Projekt i nae dal cesty mete sledovat tak na Facebooku nebo na Instagramu @wildcampingtips. Postele Komplet – Postele Komplet

62+ Svátecní šaty Fotografií z Postele Komplet23+ Nejchladnejší Fotografie z Postele Komplet45 Nejlépe Fotogalerie z Postele Komplet95 Kvalitní Fotografie z Postele Komplet46 Nejvýhodnejší Fotka z Postele Komplet40 Svátecní šaty z Postele Komplet83+ Nejvýhodnejší Sbírka z Postele Komplet15 Kvalitní Galerie z Postele Komplet