Sebastiaandillmann

Home » Nábytek » Nejvíce 65 z Nábytek Frýdek-Místek

Nejvíce 65 z Nábytek Frýdek-Místek

Nejvíce 65 z Nábytek Frýdek-Místek

Nejvíce 65 z Nábytek Frýdek-Místek – Všechno fotografie a chatu že Nás pošlete ji na této stránce související s Nábytek Frýdek-Místek Stará matrace, křeslo nebo koberec u popelnice, obrázek, který je k vidění snad v každém městě. Nešvar, který nejen že nevypadá hezky, ale hlavně stojí nemalé peníze, vynaložené na jeho svoz. Vedení Frýdku-Místku se rozhodlo vyřešit tento problém jednou pro vždy, a to tak, že velkoobjemové kontejnery, do kterých lidé mohou staré a nepotřebné věci pohodlně a zdarma odkládat, budou ve městě rozmísťovány v daleko větší míře. „Oproti původním zavedeným zvyklostem, kdy byly kontejnery přistaveny po městě v jednom měsíci na jaře a v jednom na podzim, budeme nově rozmísťovat kontejnery na velkoobjemový odpad průběžně s přestávkami po celý rok. Na celkem 63 svozových místech budou přistaveny v březnu, květnu, červenci, září a listopadu. Dostupnost kontejnerů pro občany tak bude mnohem větší. Věřím, že vstřícný krok magistrátu občané ocení a starý nábytek už nebudou odkládat k popelnicím, ale do zvlášť přistavených kontejnerů v blízkosti jejich bydliště. Přispějí tak k většímu pořádku a taky příjemnému prostředí, ve kterém chce žít a bydlet každý z nás,“ řekl primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký. V loňském roce se od popelnic zejména v sídlištní zástavbě odvezlo 225 tun starého a nepotřebného nábytku, převážně sedaček, postelí a matrací. Celkem to bylo o šest tun více než v roce 2016 a stálo to nemalé peníze. Nábytek odložený u popelnic totiž nemůže být svážen s komunálním odpadem na skládku. Sváží ho zvlášť vypravené vozidlo do recyklačního střediska, kde se dále třídí. „Loni jsme za svoz nábytku od popelnic zaplatili z městského rozpočtu přes 660 tisíc korun. Náklady spojené s častějším přistavením velkoobjemových kontejnerů jsou odhadovány na 175 tisíc korun, což je méně než nás nyní stojí svážení odpadů od popelnic,” uvedl Pobucký. Harmonogram svozu objemného odpadu najdou lidé na stránkách města. Vedle velkoobjemových kontejnerů mají lidé k dispozici i čtyři sběrné dvory, do kterých mohou zdarma odložit starý nábytek, koberce, sanitární keramiku, ale také elektroodpad od ledniček a praček. Otevřeny jsou každý všední den od 9 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Sběrný dvůr v Panských Nových Dvorech je v provozu od pondělí do pátku od 6 do 14 hodin. Lidé by měli mít na paměti, že odkládat starý nábytek k popelnicím je zakázáno a je považováno za založení černé skládky, za což v přestupkovém řízení hrozí sankce až do výše 50 tisíc korun.  Nejvíce 65 z Nábytek Frýdek-Místek – Nábytek Frýdek-Místek

56+ Nejchladnejší Galerie z Nábytek Frýdek-Místek70+ Svátecní šaty Obraz z Nábytek Frýdek-Místek22 Kvalitní Stock z Nábytek Frýdek-Místek69 Nejlépe Fotografií z Nábytek Frýdek-Místek60+ Nejchladnejší Fotografie z Nábytek Frýdek-Místek50+ Svátecní šaty z Nábytek Frýdek-Místek83+ Nejvíce Obrázky z Nábytek Frýdek-Místek27 Nejchladnejší z Nábytek Frýdek-Místek