Sebastiaandillmann

Home » Nábytek » Nejnovejší z Nábytek Orfa

Nejnovejší z Nábytek Orfa

Nejnovejší z Nábytek Orfa

Nejnovejší z Nábytek Orfa – Všechno fotografií a psaní že Já pošlete ji na tady príbuzný s Nábytek Orfa Zatmco kamennm obchodm selektronikou, jako jsou Datart nebo Euronics, se podailo spn prorazit tak nainternetu, nbytksk firmy se zatm naweb pli nepoutj. Napklad globln znaka Ikea pod jet vtuzemsku vlastn e-shop nem. Prkopnkem vrznch formch nakupovn kesel nebo postel vesku je spolenost Orfa zOrlov naOstravsku. Ta vsadila zvlt nadigitalizaci sprvy skladu, kter j pinesla zhruba tvrtinov spory nklad. Podnik nemus ani pes rst treb nabrat nov lidi. Ahlavn se zrychlila doba dodn zbo znkolika tdn napouh ti dny odobjednn. esko je v digitalizaci vroby na pice, rychle dohn i Nmecko, k manaer Siemensu – tte ZDE “Krize roku 2008 ukzala, e anci napeit maj jen prodejn st, kter vbudoucnu zkombinuj nkup powebu skamennm obchodem. Proto vedle naich e-shop vletonm roce spustme takfranzov etzec,” uvd manaer Orfy Ji Balun. Jeho firma je dovozcem polsk znaky nbytku Black Red White (BRW) naesk trh. “Zjistili jsme, e konkurenn vhoda, ji meme nabdnout prodejcm, spov vezrychlen na logistiky,” k dle Balun. Odroku 2014 proto Orfa postupn modernizuje sv podnikov systmy. Dleit pro ni bylo nahrazen vlastnch server cloudovm eenm, tedy vyuvnm internetovch loi dat. Vedle dvou e-shop m vcloudu ifiremn etnictv asprvu logistiky. “Dve jsme mli vlastn servery, kter ale mly velkou spotebu energie aasem zastarvaly. Te vechno eme vcloudu, unho poruchy nehroz,” vysvtluje Balun. Vhoda cloudu podle nho spov hlavn vprunosti. “Kdybychom teba ztra chtli rozjet velkou prodejn kampa, nani bychom potebovali desetinsobnou vpoetn kapacitu, tak si ji jednodue pointernetu objednme apak se zase teba vrtme napvodn stav,” upesuje nbytk. Zsadn zmnou, kterou pinesl cloud, bylo zrychlen dodvek. “Donedvna zkaznk faxem nebo pes e-mail provedl objednvku, pak ji nkdo paprov zpracoval apedal skladnkovi, kter musel pesn vdt, kde m jak zbo uloeno. Pitom hrozila zmna papr. Zviseli jsme hodn nazkuenosti lid zeskladu,” upesuje Balun, podle nho zkaznk vminulosti musel ekat nanovou postel nebo kuchyskou linku teba msc. “Dnes u80 procent nbytku garantujeme dodn zhruba dot dn. Pokud si zbo objednte vpondl ped polednem, vter bude uns avestedu vm ho pota doru dom,” popisuje Balun zrychlen, kter pilo sdigitalizac objednvek. Systm sm pijme objednvku atent den ji odevzd docentrlnho skladu polskho dodavatele, kter veer nebo druh den rno palety se zbom expeduje doOrlov. “Protoe je nakad palet uveden rov kd, skladnk jen pilo teku asystm u mu sm ekne, kam vrobek zam,” uvd zstupce firmy. Dky zmnm vlogistice odpadla firm nutnost mt dlouhodob zsoby zbo. Skonil tak dvousmnn provoz aOrfa uetila zhruba 30 pracovnch mst veskladu aadministrativ. Tmi by pi dnenm rstu obratu, jen se pohybuje kolem 300 milion korun, musela firma doplnit svj souasn stav. Podnik m nyn 100 pracovnk. Drobn podnikatel mohou dobt globln trh. Chyb jim ale digitln dovednosti – tte ZDE Investice donovch technologi doshly jednotek milion korun. Nadruhou stranu dolo kspoe provoznch nklad zhruba otvrtinu. Szka nainternetov prodej adigitalizaci by pitom mla zlepit ikontakt se zkaznkem. “Vme tomu, e lidem bude vbudoucnu zcela jedno, jestli nakoup nawebu, nebo vprodejn,” mn Balun. Proto Orfa ve-shopech ifranzovch obchodech nabdne toton ceny adopravu zdarma. Klient navc nasti uvid videoprezentaci vrobku nahrazujc prodavae, vprodejn ho zase kd nattku komody nebo kesla pesmruje nastrnky e-shopu. Bude se tak moci rozhodnout, jakou formu nkupu nakonec zvol. Nejnovejší z Nábytek Orfa – Nábytek Orfa

26 Nejlepší Fotky z Nábytek Orfa42 Svátecní šaty z Nábytek Orfa90 Nejnovejší Fotky z Nábytek Orfa38 Nejlépe Obrázek z Nábytek Orfa55 Kvalitní Fotografií z Nábytek Orfa22 Kvalitní Fotografií z Nábytek Orfa87+ Nejnovejší z Nábytek Orfa34 Svátecní šaty Fotografií z Nábytek Orfa