Sebastiaandillmann

Home » Digestoř » Nejnovejší 42 z Digestoř Cata

Nejnovejší 42 z Digestoř Cata

Nejnovejší 42 z Digestoř Cata

Nejnovejší 42 z Digestoř Cata – Všechna fotografie a psaní že Author zveřejnit v tento príspevek príbuzný s Digestoř Cata Dm pat mezi prvn, kter byly v ulici postaveny. Nikdy sice nepatil pedkm Martinovy rodiny, ale po sametov revoluci se msto pe o tyto star domy zbavovalo a prodvalo je lidem, kte v nich ili. Tedy i Martinovi a jeho rodim, kte zde tak bydleli, prv v tomto byt. Dal zajmav nvtvy najdete v asopise Bydlen. Jak seMartinova vlastn rodina rozrstala, rodie si s nimi bydlen vymnil. Navc byl byt v pzem, kde dv mlad rodina bydlela, s ohledem na vk rodi pohodlnji dostupn. Martin s manelkou a dtmi dnes ij v prvnm pate domu, v byt o rozloze asi 120 m2, kter u rodie v pedchozch letech sten zrekonstruovali. Kuchy vak volala po modernizaci: nefungovala digesto, pestala pct trouba a myka u myla jen jednm programem. Nelo o pravu mal panelkov kuchyn. Tento prostor vc ne 20 metr tverenchsi zaslouil odborn zsah, vzpomn Martina. Byly zde rzn vklenky, s nimi jsme si nevdli rady a chtli jsme se vyvarovat chyb, pidv se manel. Proto Martina oslovila znm a zaala hledat pomocnou ruku prostednictvm Facebooku. Na doporuen se seznmila s designrkou Pavlou Kirschner a pravy se pozvolna rozjely. Martina touila po funkn, prostorn a svtl kuchyni, kter by byla vzdun. Nechtla skky sahajc a ke stropu, pitom ale poadovala dostatek lonho msta a velkou pracovn plochu. Pla si vytvoit pjemn prostor, v nm by se ilo. Zobrazit fotogalerii A to se tak podailo. Tady trvme spoustu asu, vame tu, s kluky tu peme koly, pijeme spolen kvu… Starou kuchy jsem nesnela, novou miluji, raduje se Martina. Designrce manel ponechali voln ruce. Nejdv jsem se vnovala pdorysu a zamila se na zmnu dispozice. Umstn pracovn linky jsem pln obrtila a do prostoru ji zalenila tak, abych smyslupln vyuila vklenek pobl msta s kotlem, vysvtluje designrka. Kuchysk sestava nbytku je vyrobena z matn lakovanho deva a pracovn deska z masivnho dubu. Akcent vytv ern granitov dez Franke, ern baterie i digesto. Snaila jsem se, aby kuchy byla nadasov a nepli rustikln, vysvtluje Pavla Kirschner. Vzhledem ke snazmu pstupu k vestavnm spotebim je kuchysk linka zakonena oblm rohem. Obliny se pak vyskytuj tak na dalch detailech nbytku a vybaven. Designrka pracovala tak s prvkem mosazi. Zajmav propojila mosazn lustr s mosaznmi plty vpln rov skn, kter ukrv kotel. Vzhledem ke snazmu pstupu k vestavnm spotebim je sestava nbytku zakonena oblm rohem. Oblou linii sleduje i digesto (Cata). Velmi zdaile i atraktivn je vyeen vstup do pilhajc spe. Kvli spoe msta je opaten posuvnmi dvemi na nevedn kolejnici, kter bvaj k vidn na starch stodolch. Pavla to navrhla a Martin zaal stodoly objdt, aby zjistil, jak pesn systm vypad a funguje. Na internetu toti nic nenael. V elezstv objevil litinov koleka, vypomohl i soused a truhl dodal svoji zlomenou svorkovnici. Npadnm prvkem mstnosti, kter je zrove i historizujcm detailem, je lavice. Svm vzhledem vtipn odkazuje na starobylost domu, ale zrove mstnost i efektn oivuje. Kuchy si moc uvm, rda tu vam a poutm se i do sloitjch jdel, pochvaluje si vsledek renovace Martina a dodv: Jsme te moc rdi doma. V interiru je ale stle co vylepovat a nad tm se u manel spolen s designrkou Pavlou Kirschner zamlej. Monptadvacet let star krb asem nahrad kachlov kamna, kter tu kdysi bvala. Star ic stroj Singer dnes slou jako televizn stolek. Pavla Kirschner Navrhuje interiry a originln nbytek. Oslovuj ji eklektick pask byty s vudyptomnou bohmou. Neboj se odvnch een a pidanou hodnotou jej prce je kreativita, www.pavlakirschner.cz Dal zajmav nvtvy najdete v asopise Bydlen. Nejnovejší 42 z Digestoř Cata – Digestoř Cata

46+ Nejchladnejší Galerie z Digestoř Cata30+ Nejlepší Fotografie z Digestoř Cata81+ Nejlépe Stock z Digestoř Cata26 Kvalitní Fotka z Digestoř Cata90 Nejchladnejší Obraz z Digestoř Cata90 Nejnovejší Obrázky z Digestoř Cata40 Kvalitní z Digestoř Cata43 Nejlépe Stock z Digestoř Cata