Sebastiaandillmann

Home » Nábytek » Nejlepší z Nábytek Ostrava

Nejlepší z Nábytek Ostrava

Nejlepší z Nábytek Ostrava
36+ Nejchladnejší Fotka z Nábytek Ostrava87+ Nejvíce Obraz z Nábytek Ostrava20+ Nejchladnejší Fotografií z Nábytek Ostrava65+ Nejlepší Fotogalerie z Nábytek Ostrava39+ Nejnovejší Fotogalerie z Nábytek Ostrava90+ Nejvýhodnejší Stock z Nábytek Ostrava82 Kvalitní Obrázek z Nábytek Ostrava52+ Nejvýhodnejší Galerie z Nábytek Ostrava100 Nejlepší Obraz z Nábytek Ostrava78 Nejlépe Fotky z Nábytek Ostrava91 Nejlépe z Nábytek Ostrava31 Nejlepší Fotografií z Nábytek Ostrava

Nejlepší z Nábytek Ostrava – Všechna fotografií a clánek že Já pošlete ji na tomto clánku príbuzný s Nábytek Ostrava OSTRAVA Netradin relaxan mstnost pro seniory maj ve Vtkovick nemocnici v Ostrav. Vybudovali tam retropokoj ve stylu 60. a 70. let minulho stolet. Dobov prosted starm pacientm pomh vybavit si zdnliv zapomenut vzpomnky a senioi si tak procviuj mozkov funkce. Novine o tom informovala mluv nemocnice Lucie Drahoov. Retropokoj s dobovm nbytkem je uren pacientm oddlen nsledn pe, kte v nm mohou vzpomnat, absolvovat terapie i odpovat. Dobov gau, kesla, velk stl s osmi idlemi, knihovnika s knkami i asopisy. To ve najdou pacienti oddlen nsledn lkov pe v novm retropokoji. Je to pacientsk pokoj o velikosti piblin tyi krt osm metr ve stylu denn mstnosti, […]