Sebastiaandillmann

Home » Kuchyne » Nejlépe hodnocené z Kuchyňská Linka Ikea

Nejlépe hodnocené z Kuchyňská Linka Ikea

Nejlépe hodnocené z Kuchyňská Linka Ikea

Nejlépe hodnocené z Kuchyňská Linka Ikea – Všechna galerie a clánek že Správce pošlete ji v tento príspevek zvýšit téma o Kuchyňská Linka Ikea Pro een nronho zadn zvolili architekti odvn koncept, rozhodli se zcela prohodit dvj el pvodnch mstnost. Pokoj, ve kterm byla pvodn kuchyn, jsme rozdlili na st pro lonici a st pro prchoz atnu. Do vtho a hezho pokoje s arkem, kde byla dve lonice, jsme umstili hlavn obytn centrum bytu, vysvtluje Ing. Martina Karafitov z praskho studia StAr atelier. Pruh naten magnetickou barvou pln funkci memories wall. Z technickho hlediska lo o kompletn rekonstrukci, pi n bylo nutn st stny oddlujc dva pvodn pokoje vybourat a nov otvor podchytit ocelovm profilem. sti novch pek pitom musely bt kvli st domu a eliminaci zaten na pvodn trmov strop ze sdrokartonu. Krom toho bylo nutn repasovat pvodn devnou vlskovou podlahu v mstnosti. Nron pravy se vak vyplatily. Vznikla prostorn multifunkn mstnost, kter je vhodn jak pro ppravu jdel, tak i pro stolovn a esti lid, k Ing. arch. Jan Malouek, druh autor projektu. Krom kuchysk a jdeln sti je soust mstnosti tak relaxan zna situovan v arki, kterou tvo dv keslka z 60. let opaten novm potahem, a pracovn stl s mstem na notebook a tiskrnu slouc jako zzem pro majitelku bytu, kter pracuje z domova. Krom zrepasovanch idl EXPO 58 od spolenosti TON umstnch u jdelnho stolu a kesel v relaxan zn byl nbytek v hlavn mstnosti vyroben na mru. I dky tomu se design celho prostoru nese v duchu zajmavho mixu souasnch trend a prvk z 30., 50., 60. let, ale tak osmdestek odrejcch velkou zlibu vlastnk bytu v retro stylu. Zobrazit fotogalerii Skn a dal lon prostory jsou opateny nbytkovmi plochami v elegantnm edm a blm polomatnm lakovanm proveden, kter je kombinovno se strukturou prodnho dubu. Prhledy, vystupujc i ustupujc hladk plochy pitom vytvej promylenou hru, kter m za el jedin cl, vyvolat dojem co nejvtho obytnho prostoru, vysvtluje designrka. Prostorn voln plocha stny za jdelnm stolem je urena pro odkldn kytar, kter jsou konkem jednoho z investor. Kdy se kytary sundaj, me stna slouit napklad jako pltno pro promtn film a nahradtelevizi, tu si majitel nepli, k architekt Malouek. Prostorn multifunkn mstnost je vhodn jak pro ppravu jdel, tak i pro stolovn, relaxaci i prci z domova. A pokrauje: V mst, kde tato stna v rohu navazuje na kuchyskou linku, vznikl navc pruh naten magnetickou barvou. Pln funkci memories wall, tedy plochy, na n je mon magnetkami pichytit pohlednice, fotografie z dovolen i nkupn seznam. Kuchysk linka voln pokrauje z hlavn mstnosti smrem do zkho prostoru prchoz atny, kde je ve skni schovna praka i suika. Pnou linku prchoz atny v pdoryse bytu pak uzavr ed tdln atn sk a ke stropu, kter poskytuje lon prostor pro obleen, popisuje Martina Karafitov. Hexagonln dladice podtrhuj retro vzhled prostoru. Na stn u atn skn umstili architekti vysok zrcadlo opticky zvtujc prostor a propojujc prhledy mezi hlavn mstnost a pedsn. Ta v sob nezape silnho ducha minulosti. Za to vd zejmna vyuit originlnch retro prvk, jako jsou klasick vky Eames Hang it all od Vitry, mln stropn strukturovan svtla z 80. let, kter pochzej ze zsob majitelky bytu, nebodevn prdelnk z 60. let. Retro ladn celho prostoru navc podtrhuj hexagonln dladice, kter pokrauj i do koupelny a toalety, popisuje designrka. Koupelna a toaleta jsou od pedsn oddleny pvodnmi dvemi z 30. let minulho stolet. Pro poteby rekonstrukce je nechali architekti zrepasovat, a to vetn kovn. Pro obloen stn koupelny a toalety jsme zvolili drobnou blou mozaiku, kter svm jednoduchm a strohm stylem pipomn funkcionalistick interiry, pipomn Jan Malouek. Drobn bl mozaika pipomn funkcionalistick interiry. Dal vznamnou zmnou v prostoru koupelny bylo nahrazen pvodn vany velkorysm sprchovm koutem, kter dodv cel koupeln lehkost a vzdunost. Jako samostatn jednotka a dokonal toit pro odpoinek a soukrom psob v rmci celho bytu lonice vytvoen z sti pvodn kuchyn. Lonici jsme se rozhodli vymezit jako samostatn kvdr vloen do celho prostoru, u nho pocit uzavenho dojmu umocuj dvee ukryt v lci stny, vysvtluje designrka. Stny lonice jsou nejenom z praktickch dvod, ale i pro navozen dojmu tuln skre osazeny devnm obloenm s blmi policemi. Jde o nkolikrt pouit elo k posteli z IKEA, u kterho se nm moc lbilo proveden rastru i materil, a tak jsme se rozhodli, e tmito ely oblome ob stny u postele, vysvtluje Martina Karafitov. Dky vyuit souasnch i retro prvk a originlnm npadm pi vbru materil i een dispozice bytu searchitektm podailo pekonat nronost zadn a vytvoit i na mal ploe dostatek ivotnho prostoru a zrove zachovat pvodnho ducha domu z 30. let minulho stolet. Pracovn stl slou pro prci z domova. StAr atelierzaloili Ing. Martina Karafitov a Ing. arch. Jan Malouek v roce 2005. Jejich motto zn: Tvome srdcem, myslme hlavou a tme se na kad nov projekt. Jsou dva. Stavaka s kladnm vztahem k architektue a architekt, co m rd klasickou stavainu. Maj rdi nov vci, ale inspiruj se v historii. Ke kadmu een pistupuj se stejnm nadenm a profesnm pstupem. S tmem specialist v jednotlivch technickch oborech dokou projekt dovst od prvotnho nvrhu a k realizaci stavby. V portfoliu maj rodinn domy, ale i kolky, koly, administrativn budovy, hotely, veejn a soukrom interiry. Nejlépe hodnocené z Kuchyňská Linka Ikea – Kuchyňská Linka Ikea

35 Nejlepší Galerie z Kuchyňská Linka Ikea88 Nejvýhodnejší z Kuchyňská Linka Ikea54+ Nejlepší z Kuchyňská Linka Ikea64+ Nejlépe Fotogalerie z Kuchyňská Linka Ikea22 Nejnovejší Fotogalerie z Kuchyňská Linka Ikea66+ Nejlépe Fotogalerie z Kuchyňská Linka Ikea15+ Nejvíce Fotografie z Kuchyňská Linka Ikea90+ Nejlepší z Kuchyňská Linka Ikea