Sebastiaandillmann

Home » Nábytek » Nábytek Vsetín

Nábytek Vsetín

Nábytek Vsetín

Nábytek Vsetín – Všechno sbírka a chatu že Nás pošlete ji v tento príspevek peel away o Nábytek Vsetín Vdln vis na zdi kalend se sekrtanou dovolenou. Musela ji zruit kvli prci, protoe m moc zakzek a nesth. Te jich je tolik, e s nimi zapln spoustu msc dopedu. Vechny navc vyizuje sama. Kousek od kalende stoj u zdi nkolik idl, velk sk a star sky. Hned vedle je znien keslo a drobn korek. To vechno a mnohem vc m ped sebou. Nedvno se mi ozval njak mu ze vcarska se zakzkou na nkolik destek idl. Ned se nic dlat, musela jsem dovolen zruit. Ale nakonec m dcery donutily a koupily pobyt u Orlku, usmv se 54let alounice Bedika Stakov, jihoesk ivnostnice roku. Sedme u malho devnho stolku. Pro koho je a co vechno s nm muste udlat?Je pro pana doktora Igora Piose. Ten piel ped tymi roky poprv jako kad bn zkaznk. Bavili jsme se pln normln, dokud mi nedal vizitku a j nevidla vechny ty jeho tituly. Pak jsem zaala koktat a on litoval, e mi ji dal. Nakonec jsem mu dlala celou chalupu na Kvild, kam zam i stl. Mus se cel zrenovovat. Je teba ho jemn run zbrousit a rozebrat. Ve dlm starou metodou. Je teba bt opatrn, takov vci maj svj vk. Mm tady teba idle z roku 1910. Kolik asu vm jedna takov idle zabere?Jen rozebrn a odstrojen trv dv a ti hodiny. V thle jsou jet star klnky, kter je teba vyndat. Muste si je pak vyrobit a tm je sklit. Odstrojen, prce s devem a potah zaberou minimln 10 a 12 hodin. Te tady okolo sebe mm asi osm rozdlanch zakzek. asu je mlo. Kdy se bavme o historii, komu pat idle, o kter mluvte?Pjde k jednomu mui do domu a shodou okolnost taky na Kvildu. Je to ddictv, kter zskal. Pochz z Ostrova nad Oh na Karlovarsku. Jej rodie se hodn sthovali a zamili i na jih ech, kde nakonec Bedika Stakov zstala. Vedla nkolik rznch prodejen a vnovala se administrativ. Je vyuenou nic, ale profese ji nikdy dlouhodob neivila. Pracovala ve firm Jitona a pozdji zaala v 90. letech podnikat. Ped 10 lety si doplnila vzdln na ekonomick stedn kole, take se po veerech vnuje etnictv. ije ve Vimperku a m dv dcery. Specializuje se na alounn a renovaci staroitnho i modernho nbytku. Zrove prodv bytov doplky. Co opravujete nejradji?Za 25 let jsem toho udlala nepebern mnostv. Kad historick vc je pro m zajmav. Kdy dlm star nbytek, tak hodn pemlm nad tm, jak ho truhli a alounci vyrbli. Mm ale moc rda i retro vci. Ped chvl jste se zmnila, e vs ek dal zakzka idl, tentokrt do vcarska. D se z tch vech vc vybrat nco zajmavho, co vm uvzlo v pamti?Na nkter si vzpomnm. Shodou okolnost je jedna z nich jet ve Vimperku v kavrn Ve skle, kam rda chodm. Mli tam kousek, kter ml bt vyroben v Nmecku pro Adolfa Hitlera. Jde o ndhern sofa se devnm stolekem. Bylo vyrobeno tak, aby ml jeho uivatel veker pohodl. V roce 1942 mla bt dajn v Nmecku vstava pro Hitlera. Nikdy se neuskutenila, ale pesto nbytek vznikl. Kdy jsem sedaky ped temi lety petahovala, tak jsem koukala na pvodn materil z roku 1942. Jak se ta vc dostala do Vimperka?Dotyn ji zskal trochu omylem. Kamard ho pozval do zahrani, bavili se o kavrn a on mu nabdl tenhle kus nbytku. Od doby, kdy ho vyrobili, byl nkde zahozen. Pak jsem dlala napklad kesla tak z obdob druh svtov vlky. Na nich byla jet znzornna orlice. Nikdy nevm, co se mi dostane do ruky. Kad kus m historii a j se po n rda pdm. Co vs k emeslu pivedlo?Asi nejvt uitelkou mi byla babika, protoe za prvn republiky prodvala nbytek v eskch Budjovicch. Kad den tam chodila z Netolic. J jsem se v roce 1993 osamostatnila. Zaalo to opravami novodobch vc. Kdy jsem mla manela, mli jsme vrobu sedacch souprav. Pak se mi do ruky zaaly dostvat tyhle staroitnosti. Dost jsem se jich na potku bla. Co je dnes hlavn npln va prce?Dlm pro muzea, penziony i hotely v echch i cizin novodob vci i staroitnosti. Stle se um. Ve dlte sama. Nikdy jste nechtla pijmout zamstnance?Njak jsem pijala, ale po msci lid vtinou skon. Nezvldnou nronost emesla. Jsem taky dost pedantsk a precizn. Za celou dobu jsem mla ti reklamace. Byla bych astn, kdyby za mnou piel mlad lovk, ktermu bych tohle mohla pedat. Jsem unaven, mm artrzu, take bych byla rda, kdyby tady se mnou nkdo vydrel. Potebovala bych chlapa, protoe dv jsem zvedla sedac soupravu sama a dnes s n potebuji pomoct. Mm dtem to pedat nemohu, protoe maj jin zamen, ale pomhaj mi. Mm ale spoustu divk. Nkdy potahuju a najednou se v dln nkdo objev a pozoruje m. Vydr se koukat hodiny. Zobrazit fotogalerii Vy jste mla opravdu za celou dobu jen ti reklamace?Ano, prvn v 90. letech. Tehdy byly hodn sedac soupravy s knoflkama a jednou mi volala zkaznice asi po msci, e j vypadvaj. J pijela, opravila a pak se ukzalo, v em byl problm. Mli synka Honzka, kter si s knoflkama hrl a usthval je. Pro koho pracujete v zahrani?Dlm penziony a hotely v Nmecku a Rakousku. Lb se mi na Nmcch jejich preciznost. Ve ale chtj mt hned a to vdycky nejde. Te se mi ozvali ze vcarska. Njak lovek mi poslal emailem asi 70 kesel. Je tam baroko, rokoko, biedermayer i novodob kusy. Jak se u takovch specifickch zakzek e ceny? Asi nejde o levnou zleitost…Lid, kte doma maj njak staroitnosti, u pichzej s njakou pedstavou. J se od n pli nelim. Stv se ale, e se s vmi lid hdaj kvli jednomu sedku na idli. Nkdy ale pijde dchodce a j udlm zakzku jen za materil a jet mu ji odvezu dom. Ctte, e vae emeslo umr? Z vaich zkuenost se zd, e o nj pli lid nem zjem.Lid ho nechtj dlat. Myslm, e v Liov byl kdysi obor, kter zruili. Mrz m to. Nikdo to nechce dlat, pestoe jde o ndhernou prci. Ned se na n zbohatnout, ale neskuten vm d. Ale tak to je. Dnen doba je hodn pemodernizovan, lid chtj dlat jin profese. Za cenu jednoho vydn zskte vechny regionln plohy. kte, e jste unaven. Zvaovala jste, kdy jednou skonte?Chtla bych jt do alounickho dchodu pt rok ke svm 55. narozeninm. Vzhledem k potu zakzek to ale nejsp nepjde. Pokud seenu schopnho lovka, kter se bude chtt uit, tak by to bylo velmi pjemn. Mte as na nco jinho krom prce?Moc ne, zanm v osm rno a dlm teba do sedmi. Pak pijdu domu a starm se o e-shop a vechny administrativn vci. Kdy jsme se setkali pi pedvn ceny pro ivnostnka roku, nemohla jste mluvit. ekla jste pouze, e vm pomh rockov hudba. Jak?Kdy jsem hodn unaven, tak poslouchm rockov rdio, kter m dr nad vodou. Jsem motorkka, rda jezdm na koncerty a v Budjovicch mm spoustu ptel. Jinak se te snam trvit voln as s vnukou. Nábytek Vsetín – Nábytek Vsetín

53 Nejlepší Galerie z Nábytek Vsetín22 Nejvýhodnejší Fotky z Nábytek Vsetín51 Nejlépe Stock z Nábytek Vsetín68+ Svátecní šaty Fotografie z Nábytek Vsetín56+ Nejvýhodnejší Fotogalerie z Nábytek Vsetín33+ Nejlepší Galerie z Nábytek Vsetín45+ Nejlepší z Nábytek Vsetín26 Nejvýhodnejší Obrázek z Nábytek Vsetín