Sebastiaandillmann

Home » Nábytek » Nábytek Sokolov

Nábytek Sokolov

Nábytek Sokolov

Nábytek Sokolov – Všechna fotografií a clánek že Já pošlete ji v tento príspevek peel away o Nábytek Sokolov Spolu s jejich stavbou pijde ada i na dokonen chrnnch nikovch cest a pravu trafostanice. Nejvt investin akce za poslednch deset let v sokolovsk nemocnici pijde Karlovarsk kraj na 154 milion korun, dalch 26 milion za pstrojov vybaven zaplat provozovatel nemocnice, spolenost Penta Hospitals CZ. Pro pacienty je dleit, e se zkrt ekac doby na plnovan operace. Napklad na totln endoprotzu kyle se v souasn dob ek zhruba devt msc. Po dokonen operanch sl se m tato doba zkrtit zhruba o tetinu. Nov operan sly vzniknou ve tetm pate pavilonu B, kde byla dve st interny, neurologie a lkask pokoje. Tyto prostory ekaj rozshl stavebn pravy. Takto rozshlch stavebnch prac si samozejm nepjde nevimnout. Proto dme pacienty o maximlnho shovvavost, uvedl editel Nemocnice Sokolov Jaroslav Kratochvl. Stvajcch operanch sl se stavebn prce nedotknou, jsou v jinch prostorech. Na nov sly se tme. Jsme soust velkho projektu a budeme mt monost ovlivnit jejich finln podobu a dovybaven. Pjde napklad o kompletn mobili chirurgickch sl, vetn vekerho nbytku, stol, svtel i nstroj, poznamenala vrchn sestra Centrlnch operanch sl Soa Mal. Je pro ns samozejm, e nejen pacienti v Karlovarsk krajsk nemocnici, jejm jedinm akcionem je Karlovarsk kraj, ale i oban v pronajat sokolovsk nemocnici si zaslou zdravotn pi na vysok rovni. Proto chceme postupn pokraovat v obnov budov a zazen sokolovsk nemocnice, stejn jako nemocnic v Karlovch Varech a v Chebu, uvedla pi zahjen pestavby hejtmanka Karlovarskho kraj Jana Mrakov Vildumetzov. Karlovarsk kraj do zdravotnictv v poslednch letech investuje stovky milion korun. V souasnosti dokonujeme prvn etapu pestavby porodnice v karlovarsk nemocnici. Kompletn bychom mli bt hotovi na podzim, take jet letos uvtme v novch prostorch maminky i jejich novorozen dti. Pestavba porodnice vyjde na 90,7 milionu korun vetn DPH, ekl nmstek hejtmanky Dalibor Blaek. Letos kon i revitalizace Nemocnice Cheb za tm pl miliardy korun. Nábytek Sokolov – Nábytek Sokolov

38 Svátecní šaty Obrázek z Nábytek Sokolov55+ Nejchladnejší Fotky z Nábytek Sokolov31 Svátecní šaty Fotky z Nábytek Sokolov24 Nejlepší Galerie z Nábytek Sokolov100+ Svátecní šaty Sbírka z Nábytek Sokolov39+ Nejlepší z Nábytek Sokolov10 Nejvýhodnejší z Nábytek Sokolov30 Nejlépe Obraz z Nábytek Sokolov