Sebastiaandillmann

Home » Nábytek » Nábytek Jihlava

Nábytek Jihlava

Nábytek Jihlava

Nábytek Jihlava – Všechna fotografie a psaní že Já pošlete ji v této stránce zvedl téma o Nábytek Jihlava Jihlavsk devozpracujc spolenost Kronospan m pln. Do budoucna chce ve vrob konstruknch desek v Jihlav zpracovvat i recyklovan devo, napklad ze starho nbytku. Hodl jm nahradit a polovinu deva z lesa. A to se souasnmu veden msta pli nelb. Chce proto na firmu zatlait, aby byla jej innost mn ekologicky zvadn. Svmi poadavky hodl magistrt podmnit prodej mstskch pozemk, kter by Kronospan chtl koupit. Myslm, e bychom mli mnohem vce tlait na firmu Kronospan, aby byl jej provoz co nejvc ekologick, a teprve potom s n roziovat njakou spoluprci, teba ve form prodeje nebo vmny pozemk, soud prvn nmstek primtorky Petr Latovika (ODS). Spolenost Kronospan m zjem o st pozemk msta navazujcch na pozemky, kter jsou ji ve vlastnictv Kronospanu. Definitivn rozhodnut o vyuit pozemk padne, a budeme vdt, jakou st pozemk budeme mt k dispozici, potvrzuje zjem o koupi ekolog firmy Rostislav Habn. Kronospan svj zmr vyuvat ve vrob recyklovan devo oznmil u v loskm roce. Slbil pitom, e pi dodrovn provozn a technologick kzn v provozu nedojde po plnovanch pravch k vraznmu ovlivnn obyvatel v okol. Zobrazit fotogalerii Stejn tak firma tehdy uvedla, e objem nkterch vypoutnch zneiujcch ltek, vetn formaldehydu, se nezmn. Zpracovn recyklovanho deva, napklad odpadu z lesa, odezk nebo devnch obal m pak pinst snen spoteby tepla na suen tsek, protoe m ni vlhkost ne surov devo. Klesne i mnostv vypoutnch sklenkovch plyn, uvd firma v zmru. Zpracovn odpadnho deva do konench vrobk je z hlediska ivotnho prosted nejlep mon zpsob, jak nakldat s odpadem. Materilov vyuit odpad je trendem vech prmyslovch odvtv a pro Jihlavu i cel region Vysoina je tato innost velkou pleitost, tvrd dnes Habn. Mstu se vak ani pes tato ujiovn zmr spolenosti pli nelb. Nechceme dlat hon na arodjnice. Ale myslm, e nikdo z ns nechce, abychom se stali skldkou starho nbytku pro stedn Evropu, pronesl nmstek zodpovdn za oblast ivotnho prosted Vt Zeman (ijeme Jihlavou!). Za cenu jednoho vydn zskte vechny regionln plohy. Celkov realizace zmru by znamenala podstatn zven podlu devotskovho recykltu jako prvotn suroviny na kor pvodn devn hmoty a tm zejm i nrst pranosti a dopravy se vemi negativnmi dopady, kter to pin, vyjdila se Katarna Ruschkov, vedouc odboru ivotnho prosted magistrtu msta. Mon vliv zmru firmy Kronospan instalovat zazen umoujc zpracovvat recyklovan devo zaaly ady provovat loni. Podle daj v informanm systmu EIA bylo zen v prosinci ukoneno, co firma zdvodnila zmnou zmru. Pln spolenosti na zpracovvn recyklovanho deva vak stle trv. Veden msta v tchto dnech sestavilo odbornou pracovn skupinu, kterou povede nmstek Zeman. Jejm kolem bude zmapovat dopady nejen Kronospanu, ale vech podnik v prmyslov zn na zdrav obyvatel msta. Do skupiny byli pozvni odbornci z jinch mst a instituc. Prvn vstupy jejich prce by mly bt znmy zhruba za pl roku. Ne zaneme kat, co se nm lb a co se nm nelb, tak bychom mli mt v ruce data. A opravdu nezvisl data, ekl Zeman. Ten si zrove od takto zskanch daj slibuje, e msto dostane do ruky nstroj, kter mu umon lpe plnovat obsazovn prmyslov zny. Magistrt podle nj bude moci ct, kter prmysl zde chce, a kter ne. Svou studii letos v noru pedstavil i Kronospan. Podle jejch vsledk se spolenost na emisch formaldehydu v Jihlav a okol podl jen 3,5 procenty. Nejvtm zneiovatelem formaldehydem je doprava a druhm nejvtm lokln topenit. To, e Kronospan pedstavil vsledky studi, na tom nememe stavt my, pronesl Zeman. Nábytek Jihlava – Nábytek Jihlava

30 Nejnovejší Obraz z Nábytek Jihlava10 Nejnovejší Sbírka z Nábytek Jihlava58+ Nejvýhodnejší Stock z Nábytek Jihlava10+ Nejlepší z Nábytek Jihlava91 Nejlépe Obrázek z Nábytek Jihlava83+ Nejnovejší z Nábytek Jihlava95 Kvalitní Obrázky z Nábytek Jihlava71+ Nejlepší z Nábytek Jihlava