Sebastiaandillmann

Home » Botník » Kvalitní z Botník Jysk

Kvalitní z Botník Jysk

Kvalitní z Botník Jysk

Kvalitní z Botník Jysk – Všechno fotky a chatu že Author zveřejnit na tento príspevek zvedl téma o Botník Jysk S prakou se jaksi nepotalo. Kdo ji pesto do koupelny postavil, piel o oton umyvadlo i vstup do kuchyn (upmn, to nevadilo, ale myt rukou do vany v hlubokm pedklonu, kdy bylo nutn se ovinout jako had kolem praky k vanov baterii – dn slast). Jene mn se nejen asy, ale i majitel. A tak kdy prarodie, kte zde bydleli tm 40 let, vystdala po jejich smrti vnuka, bylo jasn, e pvodn dispozice i stav se budou mnit. Peds s posuvnmi dvemi Pro zmna dispozice I kdybyste nebyli prv dlouhni, tko by vm vyhovoval u samotn stsnn vstup. Pvodn dispozice toti vychzela z pedsn vybaven po obou stranch vestavnmi sknmi, mezi nimi zstala pomrn dlouh ulika irok pouhch 90 cm. Prost tunel obklopen sknmi a poslze stnami, navc dost tmav, protoe zk dvee pokoj mohly peds jen tko osvtlit. Ani pokud zstaly oteven, pocit z volnho prostoru se nekonal. Architekti proto rad: malmu bytu vdy pomohou prhledy, bude vypadat vt a vzdunj. V praxi se osvduje nahradit dvee irmi prchody nebo posuvnmi dvemi, kter se zavraj jenom v ppad nutnosti. Tak pokoje nepekypovaly prv mstem, obvac pokoj nabzel necelch 17 m2, kuchyn 10,5 m2, podobn na tom byly lonice. Mlad majitelka se pustila do rekonstrukce s vehemenc mld, s n se ovem tko smiovalo okol v dom. Problm s hlukem pi bourn pek skonil pozvnm “na koberec”. Jeden z nejvtch technickch problm – po posunut pek se vvody pro lustry ocitly na nesmyslnch mstech – tak nebylo mon vyeit brutlnm vyfrzovnm novch drek do stropu. I proto piel na adu architekt. erven vmalba mezi skkami je omyvateln Rozdlen kol “S architektem Tomem Jankem jsem si rozdlili koly: on eil zkladn podobu dispozice a hlavn technick zleitosti, j detaily,” popisuje princip spoluprce Jana.Pokud jde o techniku, bylo nutn vyeit zejmna odtah digestoe a umstn lustr. “Jakmile se spoj obvk a kuchyn, mla by mt digesto pm odtah, panelk nevyjmaje, nemm rd, kdy obyvatele ru odr z vaen,” tvrd architekt Janek. Detail sdrokartonovho podhledu Prvn varianta – odtah vyveden pmo na lodii nad hornmi skkami – nebylo mon realizovat. Vstup by toti probhal pesn v mstech spojen panel, kde se stavebn firma bla naruen statiky. Nakonec se odtah skryl pod sdrokartonov kryt nad skkami a nsledn byl vyveden tsn nad podlahou na lodii. Na t se kvli tomu pouila zven podlaha s devnm rotem. Vn z jdla tak stoup mezi sprami nahoru a lk ppadnho nvtvnka lodie rovnou ke stolu. Odbornci na vzduchotechniku sice nevid rdi prav hly pi veden odtahovho potrub, ale v tomto ppad jin een nebylo. Kupodivu se ani pi sputn digestoe na nejvy stupe hluk pli nezvyuje – vyzkoueli jsme! A lustry? Jejich umstn podle poteby dovolil sdrokartonov podhled stropu. “Zmrn byly – vyjma lustru nad jdelnm stolem – pouity stropnice, kter osvtluj i strop. Kdy svtlo m i nahoru, doshnete optickho zven stropu,” vysvtluje Tom Janek. Stropnice opticky zvyuj vku mstnosti Sdrokarton pouil tak k vytvoen “lmce” nad hornmi kuchyskmi skkami. Je v nm vedeno potrub, nen nutn utrat prach na nbytku a navc skky v prostoru opticky miz.U pek pak nebyl problm pomoc sdrokartonu vytvoit vklenky, v nich se skryly i objemn skn nebo praka se suikou. “Tmto eenm se zbavte nepjemnch stn, kter mal prostor jet zmenuj,” vysvtluje architekt Janek. Skn v lonice jsou zaputn do vklenku Pokud jde o suiku v koupeln, kter stoj na prace ve vklenku koupelny, na t majitelka trvala. Zvykla si na ni ve Spojench sttech, kde dlouho studovala. “V Americe se bydl po podnjmech rzn, pedchoz njemnk pohod k popelnicm vechno, co nepotebuje a dal po tom klidn shne. Bez suiky si to ale nikdo neum pedstavit,” k Jana. Veejnou prdelnu za pr cent j doma nahradila vlastn. V koupeln byla pouita kombinace bl a erven Hra s barvami a doplky Spory? Vechny se vyeily v diskusi. “J chtla erven skky u kuchysk linky, architekt ne, nem tuto barvu prv v oblib. Kdy ervenou, tak na ze jako omyvateln ntr, radil mi. Dnes jsem rda, erven by bylo moc,” k spokojen Jana. Horn skky jsou podn vysok, ale pro ni nen problm doshnout a na nejvy police.e m sknk pomrn hodn? “Doki nashromdit spoustu vc, a bydlm, kde bydlm – v podnjmu, nebo ve vlastnm,” vysvtluje. Pracovn desku dodal vrobci kuchyn – firma DIZ – subdodavetel. Je z materilu, kter je hodn odoln vi teplotm i mechanickmu namhn. To ovem nelze tvrdit o jinak ndhern podlaze z masivn hruky. “Moc se mi lbila jej barva, ale v kuchyni mi kadou chvilku nco upadne. Nco jsem rozbila, pokrbala jsem i podlahu. A tak pouvm ped linkou ochrann plastov podloky pod pracovn idle z Ikey,“ vysvtluje majitelka. Bl barva prostor opticky zvtuje erven barvy se nebla ani v koupeln: “Vidla jsem ji nkde, a tak si ji prosadila. Kvli nedostatku mstu u vany nemm vanovou zstnu, ale pouze zvs. Alespo si mohu voln shnout z vany do skky, kdy nco zapomenu.” Na zvs s ervenmi krouky, kter vypad, e jej nkdo navrhnul pmo k obkladm, je Jana hodn pyn. Jde o jeden z lovk, kter za sto korun objevila v Jysku. Preventivn si podila po ase jet jeden, aby mla nov, a se pvodn poni. “Byl dokonce ve slev za 75 korun, nekupte to!” smje se dvka, kter si stle uchovv studentskou radost z vhodn koup. Za podobn spch pokld i zvsy na oknech v obvacm pokoji. Hlinkov vnitn aluzie nesn, zclony se j nelbily – co pak? Kdy uvidla ernobl krouky evokujc 60. lta, nezavhala. Doma u mla pohovku s poltky s obdobnm dekorem (sezen je otoeno k mal televizi v rohu), take sladn bylo na jedniku. Hrav a vesel vsledek podtrhuje i cena – 100 korun za metr zvsu. Opt Jysk, kam chod podle svch slov preventivn na lov. “Kupuji si jen vci, kter se mi lb, nemusm platit horentn sumy. Taky nepotm, e servrovac stolky, kter mm v obvacm pokoji, budou dokonal. Ale za 850 korun za ti kusy nemohu ekat zzraky ani dokonal hrany. Zatm sta,” tvrd s pesvdenm. st pedsn s botnky Vztah k barvm prokzala i v pedsni pi sestavovn barevnch botnk z plastu. Architekt vymyslel typ botnku, Jana si vyhrla s barvami. “Mm spoustu bot, take pro n potebuji msto. Schvln jsem si hned v Ikee posouvala jednotliv kusy v rznch barvch, jak to bude vypadat. Lonice dopadla podobn – architekt navrhl prodn linoleum – marmoleum – a zaputn skn, majitelka vraznou barvu na stnu. Do eho se vyplat investovat Pi pohledu na devnou podlahu a dhovan dvee (Sapeli)  – zejmna posuvn do obvacho pokoje – si kad nejlpe uvdom, jak velk podl maj na celkovm dojmu z bytu. Na nich majitelka neetila, v, e dal zmna se konat jen tak nebude. Drobn doplky, barva na zdech – to ve lze snadno pedlat nebo si podit asem, a se zacel finann “rna” z rekonstrukce. Otzka penz bv vdy citliv, pitom nklady na rekonstrukci panelovch byt zajmaj spoustu lid. Proto alespo jeden daj: za vybourn pek a jdra vetn odvozu (i star kuchysk linky) zaplatila 42 tisc. Investice ly pedevm do podlah, dve, kuchyn a spotebi vetn pracovn desky nebo do vestavnch skn (Woodface). Dovolila si jen malou radost u jdelnho stolu, kter byl dra, akoliv na to ani nevypad. Je toti sklenn a rozkldac, take se u nj vce ne pohodln naj tyi lid. Nerozloen vak psob velmi subtiln a nenpadn. Kvalitní z Botník Jysk – Botník Jysk

38+ Nejvýhodnejší z Botník Jysk91 Svátecní šaty Fotka z Botník Jysk90+ Nejchladnejší Galerie z Botník Jysk15 Nejnovejší Fotka z Botník Jysk75+ Nejlepší z Botník Jysk78 Svátecní šaty z Botník Jysk25+ Nejlepší Obraz z Botník Jysk75+ Nejvýhodnejší Obrázky z Botník Jysk