Sebastiaandillmann

Home » Komoda » Komoda Masiv

Komoda Masiv

Komoda Masiv

Komoda Masiv – Všechno obraz a psaní že Já zveřejnit na tento príspevek peel away o Komoda Masiv Prozradte nm, o jak materil jde?Vraz vrak vyvolv v lidech rzn asociace. Nkte se domnvaj, e jde o star automobily, jin si pedstavuj star potopen korby na dn mo. Ve skutenosti byly pouit doslouil lod vesnickch ryb z ostrova Jva v Indonsii. Zachrauje se tak devo, kter jinak v ztokch chtr a hnije po mnoho let. Dal zajmav nvtvy najdete v asopise Domov. Jak jsou hlavn pednosti nbytku? Koncept je zaloen na kombinaci kovovch rm ve spojen se starm lodnm devem. Na rozdl od kolonilnho nbytku, kter se dov do Evropy pedevm z Indie a je zaloen na recyklaci masivnho deva, nbytek z vrak se dky kovovm rmm i pes postupn vysychn v novch podmnkch nekl a zachovv si svou funknost po generace. Z dalch pednost lze jmenovat originalitu kadho kusu. Pouije se devo z cel lod?Ano, rozhodujc je ekologick pstup a vysok efektivnost. Hned na behu se lod rozeberou a pot zavezou do dlny, kde se vyhodnot k pouit. Velk kusy se vyuij na ela dvek, desky stol i sedky idl, z mench se vyskldaj mozaiky napklad do zsuvek. Ani kusy, kter nelze zachrnit, se nevyhod, ale poslou jako palivo pro pece. Tam se devo umsuje na dobu deseti dn kvli jeho vysuen a s nm spojenmu odsolen. Na prvn pohled zaujme vzhled nbytku, jeho devn plochy skuten asociuj povrch starch lod. Zasahuje se njak do pvodn patiny?Z hlediska barevnosti a struktury tm vbec, zachovnm pvodnho vzhledu dosahuje design kolekc sv jedinenosti a pitalivosti. Devo se jen minimln ist, dn dodaten patinovn ani kartovn se neprovd. Tak vtina ntr zstv v pvodn podob. Zobrazit fotogalerii Zajmavost je, e kad region, kad rybsk komunita, m sv specifick barvy, podobn jako u ns sportovn kluby. Zptn se tak d teoreticky dohledat, ze kter vesnice jednotliv kus nbytku pochz. Jinak je to s kovovmi rmy, kter devn nbytek funkn i esteticky dopluj. Jejich vlajkovou barvou je tmav metalick patina, volit vak lze ze kly jednadvaceti barevnch odstn. Doporuuje se njak speciln drba?Pouze ott vlhkm hadkem nebo suchouutrkou z mikrovlkna. Nbytek se znakou Kleo se hod do vech typ interir, poizuj si jej lid, kte rdi cestuj a tou mt doma kousek exotiky, nebo milovnci originlnho designu a solitr v prostoru. Jak se vybraj lod vhodn ke zpracovn?Pesvdit mstn rybe o dobrm zmru nebylo zpotku vbec jednoduch. Nakonec se podailo francouzsko-indonsk rodinn firm s Indonsany domluvit a mohlo se zat s vyhledvnm starch vrak. Tuto prci maj na starost vybran skupiny lid, jejich kolem je proesvat tisc kilometr dlouh pobe Jvy a vytipovvat vhodn lod. Pohybuj se mezi rybskmi komunitami, hovo s rybi a vraky od nich odkupuj. Nabz jim odmnu tak za doporuen na vechny vyslouil lod, o kterch rybi vd. Komoda Influence Nobo je extravagantn, pln ostrch i tupch hl. Jejm hlavnm poslnm v interiru je vyniknout. Dal zajmav nvtvy a rozhovory najdete v asopise Domov. Komoda Masiv – Komoda Masiv

15+ Nejvíce z Komoda Masiv53+ Nejchladnejší Fotogalerie z Komoda Masiv96+ Nejvýhodnejší Fotogalerie z Komoda Masiv100 Nejlépe Stock z Komoda Masiv86 Svátecní šaty Obraz z Komoda Masiv26+ Nejlepší z Komoda Masiv76 Nejvýhodnejší Fotografií z Komoda Masiv45 Nejlepší Stock z Komoda Masiv