Sebastiaandillmann

Home » Interiéru a Exteriéru » Jak nechat kuchyňské inspirace bez vědomí

Jak nechat kuchyňské inspirace bez vědomí

Jak nechat kuchyňské inspirace bez vědomí

Vystudoval jste gastronomickou kolu v Praze, ale pak odjel do zahrani. Kam vedly vae cesty a co jste se na nich nauil?
Po kole jsem odjel do ecka,kde jsem pracoval pod vedenm opravdovch mistr svho oboru a to pedevm s filipnskm mistrem sushi a perunsk kuchyn. V t dob se mi otevel pln nov svt kulinskho umn. Od t doby se specializuji na asijskou a pacifickou kuchyni, d se ct, e prv tam jsem se rozhodl zstat kuchaem a dl s v tomhle oboru rozvjet. Pedevm jsem se tam nauil, e vaen nen jen o polotvarech a mikrovlnce, ale o pouvn erstvch a hlavn loklnch surovin a o tom vytvoit z nich nco asnho.

Njak as jste strvil v ecku, co kte na eckou kuchyni?
eck kuchyn je sv, jednoduch pln loklnch surovin, ekov rdi jed pomalu, v poetn hlun rodinn spolenosti, pokud poas dovol, tak pod irm nebem, na tom jsou taky zaloeny veker Taverny. U ns v Praze mme vbornou eckou tavernu v Davli jmnem Taverna Thessaloniki. Tam s kamardy rdi jednou za as jezdme a vychutnvme si vborn jdlo rovn ve velk spolenosti, pesn podle jejich tradice.

Dnes se ale vnujete kuchyni asijsk, co na n nejvce oceujete?
Tak vnuji se spe panasijsk kuchyni, kter se krom Asie zamuje taky na cel jin pobe Pacifiku, ale na asijsk kuchyni asi nejvce oceuji jeho rozmanitost a exotick surovin. Osobn mm rd pliv jdla a tch v asijsk kuchyni je poehnan. Asie je tak proslul street foodem, kde vlastn na ulici ochutnte snad pln ve, na co si jen vzpomenete, ani byste museli do luxusnch a drahch restaurac. To m taky hodn bav. Dokonce jsem se tm nechal inspirovat a na sv menu jsem do sekce Asian street fusion zaadil pro tento styl tak typick jdla.

Od koho jste se nauil dlat sushi?
Mmi uiteli byli Luk elechovsk, tehdej fkucha v Buddha Bar restaurant Prague, kter se uil od japonskch mistr sushi a Krysztof Puchala kter se sushi vnuje u bezmla 20 let, a podle mho je to opravdu mistr s obrovskmi znalostmi.

Je to nron? Aby bylo sushi opravdu dokonal, kolik lovk potebuje asu ne se to nau?
Ano, urit je to nron, je dleit znt techniku krjen a bourn ryb, muste bt rychl a perfektn ovldat svj n, je taky poteba ho udrovat pod dokonale nabrouen a ist. Sushi se u cel ivot, dle mho je poteba minimln 10 let praxe v tomto oboru, abyste o sob mohli ct, e umte dokonal sushi. Napklad v Japonsku, odkud sushi pochz, prvn ti roky nedlte v podstat nic jinho, ne e myjete a vate ri, ne vs vbec pust teba ke krjen ryby, nato zat dlat sushi Take je to opravdu nron, ale stoj to za to!

Vystudoval stedn gastronomickou kolu v Praze, ale doma moc nepobyl, odcestoval pracovat do ecka, kde se mu otevel pln nov svt kulinskho umn.

Pod vedenm opravdovch mistr svho oboru, pedevm filipnskho mistra sushi a perunsk kuchyn se naplno rozvinula jeho ve pro gastronomii a vaen.

Od t doby se specializuje na asijskou a pacifickou kuchyni, kter jsou pro nj srdcovou zleitost a zrove i neustlou motivac k dalmu vzdlvn v oboru.

V roce 2008 nastoupil do nov otevenho podniku Buddha bar jako adov kucha a postupn se vypracoval a do pozice fkuchae, ve kter psob dnes. S velkou pelivost vybr ty nejlep suroviny, ze kterch doke vykouzlit jedinen speciality panasijsk kuchyn i sv originln recepty modern kuchyn.

V Buddha baru pracujete skoro jedenct let, to je v dnen dob skoro neobvykl. Jak jste v restauraci zanal?
Tak je to urit neobvykl, ale hned od zatku jsem v tomhle podniku vidl njak potencil. V jnu 2008 jsem se vrtil ze zahrani, kde jsem psobil jako chef de partie v jedn japonsko-perunsk restauraci. Zanedlouho na to mi volal tehdej fkucha – Tom Stehlk – e otevraj na Praze 1 v Jakubsk ulici novou restauraci a pozval si m na pohovor. Zatky byly celkem krun, tehdy ns tam bylo asi 30 kucha, a bylo velmi jednoduch pijt o msto, take jsem se snail a byl velmi loajln, co si myslm, e v dnen dob u mladch kucha je dost neobvykl.

Kdybyste ml ohodnotit svou roli fa, jak jste? Kite nkdy v kuchyni?
Upmn si myslm, e jsem sp klidn f, moc nevu, protoe by pak byli kuchai ve stresu a jak vte ve stresu se he pracuje a lovk m tendenci vc vc pokazit. Kdy u zavu tak musm bt u fakt hodn natvan. To se ale natst posledn dobou moc nestv, mm ikovn tm a jsem na n hrd. Pece jenom v dnen dob si lovk mus vit kadho kuchae, kterho m, kucha je velk nedostatek, take se snam bt ptelsk ke svm lidem, asto chodme po prci s kolegy na pivo a tam jsme si vichni rovni. Snam se ve eit s klidnou mysl, ale obas je teba nco vyjdit draznji.

Kter surovina je podle vs neprvem opomjen?
Myslm si, e nkter bylinky jsou opomjen, teba kopr. Ten mm rd, ale vtinou ho lid moc neocen. Nebo taky lilek, pitom z lilku se daj uvait skvl jdla, teba lilkov kavir nebo humus.

Kdy byste chtl zajt na esk jdla, kam byste se vydal?
Tak tch podniku, kde se va dobr esk kuchyn je vc, ale asi bych se te vydal k Matjovi, co otevel Honza Punoch, myslm si, e ta restaurace opravdu stoj za nvtvu. Jet jsem tam nebyl, ale brzy se tam chystm. A urit nesmm zapomenout tak na eskho guru kuchae Jardu Sapka a jeho rodinnou restauraci U Sapk.

A jak vlastn vztah k esk kuchyni mte?
K esk kuchyni mm velmi pozitivn vztah, nebo sp takhle – miluju ji. Vzhledem k tomu, e se pohybuji u njak as v kuchyni, kter je zamen na asijskou fusion, snam se ve svm volnm ase navtvovat pevn restaurace s eskou kuchyn. Myslm si, e mme skvl omky a to m prost bav, konec konc si i nkdy rd dm smak.

Co byste opravdu nikdy neochutnal?
Docela mi vad hmyz, take asi bych neochutnal vba nebo pavouka, nebo njakou velkou housenku.

Co nejhorho jste v ivot jedl?
Tak, chutnal jsem u mnoho specialit, ale asi ta nejhor byla specialita islandsk kuchyn, kterou mi pivezl ochutnat kamard kter tam ije. Byl to ralok, kter se na pl roku zakope do zem, zalije se ov mo a nech se fermentovat. Tu chu nikdy nezapomenu, prost hnus.

Mte jet njak gastronomick sny?
Kdysi jsem si hrozn pl mt svou vlastn restauraci, dokonce mm pod vymylen ten koncept restaurace, kter jsem jet nikomu neprozradil a dodnes jsem se jet s tm npadem nesetkal nikde, take teba to jednou zrealizuji, ale npad vm neprozradm Asi by bylo hezk v mm oboru zskat hvzdu, ale nepat to mezi m priority, spe bych jednou byl rd uznvan a trochu znm fkucha. Kvalitní Fotka z Kuchyne Inspirace.

Jak nechat kuchyňské inspirace bez vědomí Galerie

Inspirace kuchyně - Kuchyně v rodinném domě | LYSA...kitchen ..Bílá kuchyně Inspirace | Bílé kuchyňské linky - fotogalerie - Kuchyne InspiraceKuchyně - inspirace pro každého - Český kutilInteriér na CzechPix: skandinávský styl bydlení - Kuchyne Inspiracenávrhy kuchyní - Kuchyne InspiraceKuchyně - inspirace pro každého - Český kutilKuchyně/inspirace/kuchyne-10517542 - Kuchyne Inspirace