Sebastiaandillmann

Home » Interiéru a Exteriéru » Co byste měli nosit na Vešáky Na Zed

Co byste měli nosit na Vešáky Na Zed

Co byste měli nosit na Vešáky Na Zed

A nen se emu divit. Keramick a kameninov ndob, kter se drtovalo kvli zpevnn nebo rozvodu tepla, u dnes nikdo nepouv. Na msto uitku se dnes odrtovvaj vci z estetickho dvodu, k Ladislav lechta, kter se zabv jak klasickm drtovnm ndob, tak i vrobou ozdobnch pedmt z drtu. Klobouk na cel ivot. Klobounci nevymeli, u eskch en maj spch Nejsou lid ani devo. Bedni vymraj, ale zjem o jejich vrobky roste Prv druh zmnn zpsob vyuit emeslnch drtenickch technik dnes zdaleka pevauje. Opltn ndob, kter bylo tradin muskou domnou, je toti fyzicky velice nron prce, kterou dnes ale nikdo nedoke poadn docenit. Z drtenickho emesla se tak prakticky stala volnoasov aktivita, ppadn monost si trochu pivydlat. To piznvaj i lid, kte se zbom bhem lta objd tematick jarmarky podan na hradech nebo ve skanzenech. Oplst formu na bbovku trv ikovnmu drtenkovi zhruba tyi hodiny a podn z toho bol ruce, vysvtluje cechmistrov Cechu eskomoravskch umleckch drtenk Hana Makov. Historick metoda opravy rozbitho ndob, kdy se okraje step slep chlebovou hmotou, zacelen hrnec nebo msa se oplete, a nakonec se v n nech pro lep vytvrdnut spoj vyvait mlko, by dobe fungovala i dnes.

Kvli cenm novho ndob se ale nic takovho nevyplat. Historick kusy drtovanho ndob nebo nov kousky vyroben souasnmi drtenky, tak zpravidla kon v chatch a chalupch jen jako dekorace. Existuj ale vrobky, kter prmyslov vroba opomj a kter vznikaj jen jako run prce. Podle keramiky Vry Pichov z Milevska, kter m drtenictv jako doplnk ke sv pvodn profesi, se na trhu napklad vbec nevyskytuj ozdobn drtn hky na ze. Dal pleitost pro drtenky pedstavuj repliky historickho ndob, jako je napklad takzvan drt na vdolky. Jde v podstat o hust vypletenou drtnou mku na noikch, kter se pokldala pmo na plechov tly kamen. Takto nasucho peen vdolky od mky zskaj otisk vzoru, kter se nsledn pomae zavaeninou nebo smetanou. Zobrazit fotogalerii Na rozdl od jinch emeslnch a technickch inovac drtenictv do eskch zem nedorazilo ze Zpadu, ale z Vchodu. Tradice zpracovn drtu je sice stejn star jako kovstv a dal techniky vyuvajc elezo a obecn kovov materil, hlavn rozmach drtenictv pichz ale a v sedmnctm stolet. Tehdy se tak zan ve velkm na Slovensku objevovat jmno Drotr, kter na drtenickou profesi odkazuje, uvd Hana epkov z Nrodnho pamtkovho stavu, kter se zabv popularizac mizcch emesel.

Jet o stolet dve je sice v matrikch mon objevit variantu jmna Drotrius, nen ale zdaleka tak poetn zastoupen. Rozmach emesla, kter krom zpracovn drtu charakterizuje i koovn zpsob ivota, ale nastal a se vznikem manufaktur ve Slezsku, kter zahjily prmyslovou vrobu drtu. Ten tak proti run tepanmu vrazn zlevnil a stal se tak dostupnm pro opravy ponienho ndob. Prvn drtenci, kte se novho emesla ujali, byli formani z nerodnch oblast slovenskch Kysuc a Spie. Z pvodn podomcku opravenho ndob se stala regulrn ivnost, kter spolu s emigrac napklad bhem hospodsk krize zatkem minulho stolet drtenictv rozila po celm svt s vjimkou Austrlie, dodala epkov. Novodob drtenci si ale u dnes s obchzenm vesnic nevysta. Velkou st sv produkce prodvaj prostednictvm specializovanch e-shop nebo je nabzej na socilnch stch. Ty slou podle Makov i ke komunikaci mezi jednotlivmi leny cechu a organizuj se jeho prostednictvm napklad vstavy nebo rzn udlosti, na kterch se drtenick vrobky prezentuj. Krom vstav a prodejnch jarmark se vtina drtenk vnuje i podn kurz a rznch workshop, na kterch se mohou zjemci vetn dt seznmit se zkladnmi technikami prce s drtem.

Zatmco historicky byla zkladem drtenick prce mka sestaven ze tverc nebo z kosotverc, dnes, kdy se vtina lid zabv vrobou dekoranch pedmt, je zkladem spirla podobn svinutmu drtu v paprovm bloku. Vznik tak, e se drt navine napklad na pletac jehlici nebo tenkou trubku. Pot se sthne mezi dvma prsty, zmkne tak, aby vznikl podlouhl ozdobn psek, vysvtluje Makov. Drtenictv penenku pli nezat. Jako hlavn pracovn nstroj toti mohou slouit obyejn klet a vyrbt se d z bn dostupnho drtu. Oblben je pocnovan velask drtek pouvan na vypltn velaskch rmk, pout lze ale i zcela bn vzac drt, kter se prodv v rznch barvch. Cena nejbnjch opletench forem na bbovku se pohybuje v du stokorun. O nco cennj jsou mn bn kousky, jako jsou pvodn drtn drky na pivn pllitry nebo perky a dal jemn prce zejmna ze stbrnho drtu. O nic lpe s ocennm na tom nen ani novodob produkce. Nememe nasadit ceny prce na 250 nebo 500 korun na hodinu, ale maximln v rozmez 50 a sto korun, uvedl lechta, kter je v penzi a drtenictv provozuje jako konka. Pokud ale lovk chce svoje vrobky prodat, mus je nabzet pod cenou, uzavr drtenk z Podkrkono, kter se krom tradinch vrobk zabv tvorbou figurek a dalch dekorativnch pedmt. Souasn drtenictv je tak v podstat vrn pvodn tradici. Drtovn hrnc ani zdaleka nepatilo mezi cenn povoln, kter by pinela vysok vdlek. Podle epkov se nzk sociln status drtenk projevoval i v pozdjch dobch, kdy toto povoln z bnho ivota prakticky vymizelo. Na rozdl od jinch historickch emesel se mu ale dlouho nedostalo uznn. To se na Slovensku zlomilo a ve druh polovin minulho stolet a teprve a nyn se tento obor me dokat zpisu na seznam kulturnho ddictv UNESCO. Nejnovejší Fotky z Vešáky Na Zed.

Co byste měli nosit na Vešáky Na Zed Galerie

Lišta S Háčky Schnapp 13 - Vešáky Na ZedKruhy v křivkách | Pokojovadekorace.cz - Nálepky na stěnu ..Samolepky na zeď-Pampeliška-06 | Pokojovadekorace.cz ..Háčková lišta kovová matná poniklovaná vzdálenost otvorů 13 mm - Vešáky Na ZedNábytek do chodby a předsíně | JYSKVěšáky do předsíně & stojací věšáky | XXXLutz - Vešáky Na ZedSamolepka-na-zeď-Kůň-05 | Pokojovadekorace.cz - Nálepky na ..Lišta S Háčky Clip 13 - Vešáky Na Zed