Sebastiaandillmann

Home » Botník » Botník z Palet

Botník z Palet

Botník z Palet

Botník z Palet – Všechno obraz a psaní že Nás pošlete ji v této stránce príbuzný s Botník z Palet Zaalo to tak, e jsem si chtl vyrobit nco svho, ale ne standardnho. Udlat klasickou vc, ale jinak. Dostal jsem se k paletm, kter jsou levnj zdroj deva. Pr vc jsem vyrobil a kdy jsem je pak ukazoval lidem, byli naden a chtli si to taky zkusit, proto vznikla dlna, ve kter tvom na zakzku, ale zrove do n mou pijt i pln zatenci, pibliuje Chmuriak, kter pitom nen vyuenm truhlem a ped otevenm dlny pracoval v kanceli. Dlnu vybavil stroji, dky kterm se mohou zjemci poutt do sloitjch postup. Mme tu pokosovou pilu, kter slou k pesnm krtkm ezm, hoblovku nebo klasickou stoln pilu, vyjmenovv Chmuriak. Podotk, e sloen vbavy m slouit spe hobby vrob. Kdybych tu ml sloitj techniku, h by si s n poradili amati, vysvtluje.Po dln je pak rozeseto nkolik pracovnch stolk, u kterch je dal nezbytn nad a ochrann pomcky. Aby se zatenci se stroji nauili, pod Chmuriak ve sv dln i workshopy. astnci si k prci s paletami piichnou a odpoledne pak mohou chodit sami a pracovat na svch vcech, k Chmuriak. Podle nj se vroba nbytku z palet dl na dv zkladn skupiny. V prvnm se vyuv konstrukce palety. Jsou to teba rzn jednoduch vky, botnky nebo jednoduch sezen. To mete mt hotov i za pl dne. Druh metoda u palety tolik nepiznv, pouv je jako dv. Paletu rozeberete do prken a z nich se nbytek skld, pibliuje Chmuriak. Vroba tchto kus pak zabere i nkolik tdn. Za cenu jednoho vydn zskte vechny regionln plohy. A jak vrobky jsou v souasnosti nejvce trendy? Jsou to rozhodn postele. Paleta u sama o sob je takov rot. Jak je prokldan, tak vtr, k Chmuriak, kter star palety nakupuje ve velkoobchodu. Jsou dva druhy, kov a bkov. kov jsou lehce pouit, na kterch nen vidt dn opoteben, nejsou rozbit. Bkov jsou pak u vce omlcen, vysvtluje Chmuriak. Je mon koupit i nov palety, ale to u pak trochu ztrc smysl. Na druhou stranu se daj pout pi vrob postel, protoe nikdy nevte, co se na nich dv vozilo, a takhle alespo mte jistotu, e nic, dodv Chmuriak. Ve sv dln ale pomh i zjemcm, kte si pinesou jin netradin materil k vrob nbytku. Ml jsem tu zkaznka, kter si pinesl velk devn kruh, na kter se namotvaj kabely, zakonuje Chmuriak. Botník z Palet – Botník z Palet

82 Nejlépe Galerie z Botník z Palet56+ Kvalitní Fotogalerie z Botník z Palet35+ Nejlépe Obrázek z Botník z Palet20+ Kvalitní z Botník z Palet28+ Kvalitní Fotky z Botník z Palet15+ Svátecní šaty Fotky z Botník z Palet75 Kvalitní Fotogalerie z Botník z Palet44+ Nejvíce Fotky z Botník z Palet