Sebastiaandillmann

Home » Botník » Botník Lavice

Botník Lavice

Botník Lavice

Botník Lavice – Všechno fotografií a chatu že Spisovatel pošlete ji v tomto clánku príbuzný s Botník Lavice Originln vize majitelky bytu se ujala dvojice architekt z praskho studia StAr atelier, Ing. Martina Karafitov a Ing. arch. Jan Malouek. N kol spoval v navren reprezentativnch prostor novostavby bytu, ve kterm ji byly nainstalovny dubov podlahy i dvee s dhou z evropskho oechu. Tak dispozice kuchyn byla z hlediska instalac ji pedem dan, k Martina Karafitov. Zsah architekt se tak tkal piblin 50 m2 interiru typokojovho bytu. Pro podtrhnut tm tvercovho pdorysu haly vybral tandem architekt kruhov koberec vyroben z paprskovit uspodanch kousk ke, na kter umstili stolek ve stylu art deco. I pes vstupn omezen a pn klientky, aby se dlalo co nejmn stavebnch zsah, navrhli architekti potebn pravy tkajc se hlavn osvtlen a uspodn kuchyn. Ta toti v pvodnm een vbec neodpovdala poadavkm majitelky na dostaten prostor pro ppravu jdla. Kuchyskou linku, zmrn navrenou tak, aby byla v hlavnm obytnm prostoru neviditeln, tak prothli architekti pes roh, a k prosklen stn, stc na balkon. Samostatn stojc kuchysk ostrvek pak prostorov oddlil st pro vaen od jdelny, piem zrove zvtil uitnou plochu kuchyn. Nov pozice svtidel, zejmna tch stropnch, pak reagovaly na nov vytvoen dlen hlavnho obytnho prostoru. Vstup do bytu tvo dlouh zk peds, jej hranice vymezuje vysok sk v jasnm tyrkysovm odstnu a dubov lavice, vedle kter je vstup do mal atny s botnkem. Zobrazit fotogalerii Na bok skn jsme doplnili jemn designov detail v podob t hk, kter bn funguj jako dven madla, ale mohou plnit i zcela novou funkci, nvtva si na n me odloit svj kabt nebo bundu, upozoruje Martina Karafitov. Pro dosaen optickho rozen celho prostoru byla naproti skni a lavici umstna velkoformtov zrcadlov stna, kter sah a ke stropu. Odr se v n dal st bytu, vstupn hala. Nechtli jsme, aby se z tto haly stal jen dal prostor spojujc ostatn mstnosti, pli jsme si, aby slouila jako plnohodnotn soust bytu, vysvtluje designrka. Pro podtrhnut tm tvercovho pdorysu haly vybral tandem architekt kruhov koberec dnsk znaky Bo concept vyroben z paprskovit uspodanch kousk ke, na kter umstili stolek ve stylu art deco vytvejc zajmav kontrast s designovm svtidlem Hope od Luceplanu. Svtidlo je sloen z ady tenkch, takzvanch polykarbontovch Fresnelovch oek, kter na okoln stny promtaj psobiv diamantov vzorec, popisuje autorka projektu. Vsledn dojem z celho prostoru pak pomohl dotvoit obraz na stn, kter je pjemnou pipomnkou jihomoravskch koen majitelky bytu. Velkoformtov okna nabzej jedinen vhled na zalesnn svah. Ten zrove poskytuje dostatek soukrom, take nejsou nutn aluzie i rolety. Na vstupn halu navazuje hlavn multifunkn mstnost celho bytu, jej soust je jak kuchysk a jdeln kout, tak i obvac st pro odpoinek i setkvn s pteli. Vstup do mstnosti a obvac st jsou pirozen vymezeny elegantn nzkou komodou, kter vznikla podle naeho nvrhu a kombinuje dubov sti v prodnm a moenm odstnu s lakovanmi plochami, uvd Martina Karafitov. A pokrauje: Na prav stran je na mru vyroben kuchyn. Pojali jsme ji jako jdeln laborato, kde vznikaj pochoutky pro prav gurmny. Dky svmu elnmu uspodn v kombinaci s blmi dvky ve vysokm lesku psob kuchyn tak, jako by se ztrcela v prostoru a ustupovala do pozad. Umouje tak vce vyniknout ostatnm prvkm v interiru. Celmu prostoru pak dominuje dubov jdeln stl pro est osob, kter vznikl podlenvrhu architektonickho studia. Stl dopluj ikonick ern idle Grand Prix od dnsk znaky Republic of Fritz Hansen, jejich design byl navren ji v roce 1957. Svmi geometrickmi liniemi jemn kontrastuje s run vyrbnm sklennm lustrem Spillray v kouovm odstnu od italsk znaky Axolight. Kuchy pojali architekti jako jdeln laborato, kde vznikaj pochoutky pro prav gurmny. Lev st mstnosti je urena k relaxaci a tuln prosted pro bezstarostn odpoinek v n pomh vytvet pohodln sedac souprava, huat ed koberec a vysok lampa poskytujc intimn osvtlen. Soust obvac sti je i stna s televiz a hifi soupravou. Dvojit zkosen tto stny vyuili architekti pi nvrhu horizontln lon skky a polic na knihy, u nich odlin odstny dubu koresponduj s rozdlnmi hly, kter skka a police svraj. Jedinen he lini a tvar v celm prostoru pak dodvaj lehkost hrav dekorativn prvky, a u v podob originlnch 3D porcelnovch prvk ze srie Birds od studia Pir, ktermi je opatena hlavn obytn stna v krmovm odstnu, nebo obch panlskch designov hodiny umstnch u vstupu do mstnosti, upozoruje designrka. Dostaten psun dennho svtla do interiru zajiuj velkoformtov okna nabzejc jedinen vhled na zalesnn svah. Ten zrove poskytuje dostatek soukrom, dky tomu okna vbec nevyaduj vyuit rolet nebo jinho zastnn, a jsou tak doplnna pouze elegantnmi edmi zvsy s jemnou strukturou. StAr atelier zaloili Ing. Martina Karafitov a Ing. arch. Jan Malouek v roce 2005. Jejich motto zn: Tvome srdcem, myslme hlavou a tme se na kad nov projekt. Jsou dva. Stavaka s kladnm vztahem k architektue a architekt, co m rd klasickou stavainu. Maj rdi nov vci, ale inspiruj se v historii. Ke kadmu een pistupuj se stejnm nadenm a profesnm pstupem. S tmem specialist v jednotlivch technickch oborech dokou projekt dovst od prvotnho nvrhu a k realizaci stavby. V portfoliu maj rodinn domy, ale i kolky, koly, administrativn budovy, hotely, veejn a soukrom interiry. Botník Lavice – Botník Lavice

50+ Kvalitní Obrázek z Botník Lavice22+ Nejvýhodnejší Obraz z Botník Lavice85 Kvalitní Obrázek z Botník Lavice93 Nejnovejší Obraz z Botník Lavice27+ Kvalitní Stock z Botník Lavice22+ Nejchladnejší z Botník Lavice99 Nejlepší Fotografie z Botník Lavice85+ Nejvíce Sbírka z Botník Lavice