Sebastiaandillmann

Home » Digestoř » 71 Nejvýhodnější z Digestoř Zadní Odtah

71 Nejvýhodnější z Digestoř Zadní Odtah

71 Nejvýhodnější z Digestoř Zadní Odtah

71 Nejvýhodnější z Digestoř Zadní Odtah – Všechno obrázky a psaní že Správce zveřejnit na tady príbuzný s Digestoř Zadní Odtah To v kombinaci s posuvnmi sklennmi dvemi, prhledy a svtlmi barvami dovolilo architektce Ivan Dombkov ze studia Design by Donli vytvoit z bytu pjemn a hlavn funkn prostor. Blou pohovku si me singlista snadno dovolit Msto pek, kter by mstnost rozdlily na mal komrky, pila toti s naprosto originlnm eenm – do pokoje vloila prchoz modul kuchyn, jeho zadn st poslouila pro umstn lonch prostor – skn. Majitelce tento npad zcela vyhovuje. Bydl zde sama, sv prci se vnuje naplno, asto cestuje a dom si pichz hlavn odpoinout, nezdka a v pozdnch hodinch. “Jej poadavky na bydlen jsou proto samozejm jin ne u rodiny s dtmi,” vysvtluje Ivana Dombkov. Byt pro jednu enu Hra s prhledy a sklem je pro architektku Dombkovou typick. Kdyby do garsoniry, kter m jedin velk okno, vestavla malou kuchyni ze sdrokartonovch pek sahajcch a ke stropu, pila by majitelka o spoustu dennho svtla. V kuchyni nechyb nic, ani digesto s odtahem To naopak sklenn posuvn dvee – kuchyn m dva vchody – propoutj zcela bez obt, v ppad poteby nen problm kuchyku uzavt. Velk efekt pineslo pouit skla, ale tak hlinku. “Svtl odstny a materily, kter svtlo odrej – tedy sklo a hlink – toti zdrazuj prhledy bytem. Kuchysk prostor oddluj od zbvajc sti interiru posuvn dvee z irho skla. Elegantn tak vymezuj prostor a navc propoutj denn svtlo,“ vysvtluje architektka Dombkov. Majitelka je s uspodnm navsost spokojen. Nepat sice k enm, kter trv v kuchyni spoustu asu, ale obas rda va pro radost pro sebe i sv hosty. Kuchyn j proto maximln vyhovuje. Pracovn plocha je dostaten velk, nechyb tu dn spotebi: myka ndob, chladnika s mraznikou, mikrovlnn trouba ani kvovar. Kuchyn je samozejm vybavena vestavnmi spotebii Vechny spotebie jsou samozejm vestavn. “Prostor se dky nim opticky zvt, vytvej ist a kompaktn celek, kter se snadno udruje,” tvrd Ivana Dombkov. Jsou tak v maximln me odstranny i stny, kter by mal prostor zbyten zmenily. Pohodl ve svtle Obvac st tvo pohovka s malm stolkem a knihovna, kterou opt – by jen sten – uzavraj posuvn sklenn dvee. Sklo najdete i na policch – ty toti tvo pouze tenk nerezov plech. Z pohovky je “vhled” na lon prostory, protoe vak eln plochu skn tvo matovan hlink, prostor nijak zbyten nezatuj. Samozejm zde nechyb jednoduch pracovn  stolek. Devn podlaha byt pjemn zatepluje Mstu na span dominuje velk dvoulko – 2 x 2 m – z nho lze sledovat i televizn program. Pokud ovem majitelka ned pednost nvtv divadla i kina, co v centru Prahy nen problm. Protoe v byt ije majitelka sama, vyhovuje j koupelna pouze se sprchovm koutem se kou 120 centimetr, co je hloubka cel koupelny. Jej stny jsou z irho skla, kter je vak ve spodn sti – kvli zachovn intimity – pskovan. Svtl barvy jsou pro mal prostor nezbytn Ing. arch. Ivana Dombkov 1965 Absolventka VUT Brno, Fakulta architektury. V roce 1998 zaloila spolen s Rostislavem ernkem firmu Donli Interier. Je pvodn urbanistka, teprve postupn se zaala vnovat i navrhovn a vrob nbytku. Proto preferuje komplexn zakzky, od studie objektu, projektu, realizace, stavebnho dozoru a po zazen interiru. I dky tomu jsou jej interiry typick istotou proveden. Pravideln samostatn vystavuje na vstavch Art & Interior v Praze (2000, 2001, 2002, 2004, 2005). S dalmi designry se prezentovala v roce 2005 v rmci vstavy Czech this out ve Vdni. V roce 2008 otevela Wines Home – vinotku na ploe 600  m2 v bvalm industrilnm prostoru mal tovrny na nbytek, kter voln navazuje na prostor studia Design by Donli. Zskala adu ocenn: Vynikajc vrobek roku 2000 za kuchyskou sestavu STIPE II a Vynikajc vrobek roku 2000 za jdeln stl GANDALF II  Cena asopisu Pkn bydlen  na vstav Art & Interior 2001 za kuchyskou sestavu FLY Cena asopisu Pkn bydlen za koupelnovou sestavu TOBIAS Grand Prix Expo Image 2002 Mimodn cena organiztor Art &interir 2002 udlen na komplexu vbrovch vstav za Lidsk rozmr vnmn designu Cena novin udlen v roce 2002 za celkov vyznn expozice Cena asopisu BLOK za zpsob prezentace firmy v rmci vstav Art & Interir 2002. www.donlic.cz 71 Nejvýhodnější z Digestoř Zadní Odtah – Digestoř Zadní Odtah

36 Nejlepší Fotka z Digestoř Zadní Odtah50 Nejlepší Sbírka z Digestoř Zadní Odtah45+ Nejvíce Fotografií z Digestoř Zadní Odtah42+ Kvalitní Fotka z Digestoř Zadní Odtah40 Svátecní šaty z Digestoř Zadní Odtah20 Nejchladnejší Galerie z Digestoř Zadní Odtah100+ Nejlépe Fotografií z Digestoř Zadní Odtah85 Nejvýhodnejší z Digestoř Zadní Odtah