Sebastiaandillmann

Home » Kuchyne » 67 Nejvýhodnější z Kuchyně Karlovy Vary

67 Nejvýhodnější z Kuchyně Karlovy Vary

67 Nejvýhodnější z Kuchyně Karlovy Vary

67 Nejvýhodnější z Kuchyně Karlovy Vary – Všechna fotografií a chatu že Spisovatel zveřejnit na tady mluvit o o Kuchyne Karlovy Vary Garantovan spora je odhadovna na 8,5 milionu ron. Investice do vylepen a modernizace energetickho zzem vyjde na 65 milion korun. Ty zaplat EZ ESCO, nemocnice bude investici postupn splcet prv z uetench penz. V arelu nemocnice vyroste teplovodn kotelna. Tu dopln modern jednotka, kter bude vyrbt elektinu i teplo. Bude tak modernizovn nejen vytpc systm, ale i stravovac provoz. Kotelna byla na hranici sv ivotnosti. Tenhle projekt umonil navrhnout ji podle stvajcch poteb nemocnice. Tm, e dochz k vznamn modernizaci, tak i parametry a monost postavit kotelnu odpovdaj souasnm trendm, popsal generln editel EV, dcein spolenosti EZ ESCO, Vclav Taubr. Zsadn zmnou bude vyuit automaticky ovldanch ventil na topnch tlesech ve vybranch mstnostech. To umon nastaven a sledovn teploty podle zpsobu vyuit. Personlu a pacientm bude teplo, ale zrove se zabrn pltvn energi. Firma v nemocnici dle v rmci spor energie nainstalujeLED osvtlen. U te se pracuje na modernizaci vybavenkuchyn. Star parn kotel ve stravovacm provozu nahrad multifunkn elektrick pnve. Omezen mme, a to, e jsme snili poet jdel o jedno. Vbr je malinko u, ale samotn pestavba probh ist a omezen nen pro personl tak vrazn. A bude rekonstrukce u konce, bude vaen rychlej, svinj a vce ekonomick pro nemocnici, potvrdil mstopedseda pedstavenstva Karlovarsk krajsk nemocnice David Brachek. Ani vmna kotle nijak nezat chod zazen a pohodl pacient. Jeho vmna je plnovna na konec topn sezony. A je to udlno tak, aby pacienti nepoctili dn omezen, dodal Brachek. Tato opaten se zatm tkaj jen nemocnice v Karlovch Varech, do budoucna by mohla bt i v Chebu. 67 Nejvýhodnější z Kuchyně Karlovy Vary – Kuchyne Karlovy Vary

40+ Nejvíce z Kuchyne Karlovy Vary70+ Nejvíce z Kuchyne Karlovy Vary81+ Nejnovejší Sbírka z Kuchyne Karlovy Vary60 Nejnovejší Fotka z Kuchyne Karlovy Vary26 Nejlepší Obraz z Kuchyne Karlovy Vary41 Nejvíce z Kuchyne Karlovy Vary28+ Nejvíce Fotka z Kuchyne Karlovy Vary35+ Nejlepší z Kuchyne Karlovy Vary