Sebastiaandillmann

Home » Sedací Soupravy » 56 Nejnovejší z Sedací Soupravy Jihlava

56 Nejnovejší z Sedací Soupravy Jihlava

56 Nejnovejší z Sedací Soupravy Jihlava

56 Nejnovejší z Sedací Soupravy Jihlava – Všechno fotografie a psaní že Nás pošlete ji v tomto clánku související s Sedací Soupravy Jihlava Ped 14 lety zaal dovet nbytek z Polska, ale kdy zjistil, e jeho kvalita jde dol, osmlil se a zaloil si svou vlastn vrobu. A Martin Luk udlal dobe. Mal nchodsk firm Lumco, kter se zamila na alounn sedac soupravy, se da na vech frontch a v souti Firma roku 2017 se umstila na druhm mst. Naprosto jsme s tm nepotali, byl to pro ns velk spch. Sout ns posunula dost v prestii, k Luk, kter by rd svou rodinnou firmu pihlsil i do dalho ronku soute. Jak byste svou firmu popsal?Jsme vlastn mal vrobn firma, kter dl alounn sedac soupravy. Nae vrobky distribuujeme po celm eskm trhu. Zobrazit fotogalerii A pro prv sedac soupravy?Protoe sedacmi soupravami jsme zaali. Zkoueli jsme teba vyrbt i postele, kde za sebou mme i spchy: napklad jsme vybavovali hotel Rajsk zahrada v Novm Mst nad Metuj. Dky tomu jsme pak zkoueli postele prodvat klasicky po naich obchodnch partnerech. Jsou kvalitn, nicmn na naem trhu ale neprodejn. Koho napadlo otevt firmu?Napadlo to m. Zaal jsem v roce 2004 prodejem nbytku z dovozu, konkrtn z Polska. Jene v letech 2009 a 2010 zaala bt krize a Polci nebyli schopni zaruit nm kvalitu. Myslm, e to bylo hlavn kvli tlaku velkch etzc. Nm nezbylo nic jinho ne se na to vykalat, nebo zkusit vlastn produkci. Mluvte o Polsku a velkch korporacch. Nebojte se konkurence?My naim zkaznkm nabzme klasick esk vrobek za rozumn penze. Samozejm nejsme schopni konkurovat Polkm. To nen mon, protoe do jejich nbytkskho prmyslu proud opravdu obrovsk finann prostedky z dotac od Evropsk unie. Tomu my nejsme schopni konkurovat. Soudm, e zatky vaeho podnikn asi byly tk…To tedy ano. Musm ale ct, e jsme nikdy nebyli ve ztrt a do roku 2012. Bylo to hlavn kvli opatenm, kter tehdej vlda pinesla. My li vcemn ze dne na den o 50 procent obratu dol. Ten rok jsme opravdu utrpli obrovsk problmy. Poznamenala firmu hospodsk krize?My nemli s kriz zase tak moc velk problmy. Samozejm jsme to pociovali, ale nebyl to tak velk problm. Co nm opravdu zasadilo rnu a vlastn nejen nm, bylo skokov naven DPH. V tu chvli pestali lidi naprosto nakupovat a zasekli se. Jak byste zhodnotil dosavadn roky podnikn?Velkoobchod byl dobr. Nemohu ct, e bychom mli v letech 2004 a 2012 njak velk problmy. Dal ti roky pak byly dost problematick a opravdu jsme eili existenn problmy. Rozhodovali jsme se, jestli jt vbec dl nebo ne. Ale protoe penze, kter jsme do toho investovali, byly pomrn vysok, nechtli jsme to vzdt. V letonm roce jsme se rozhodli pro vr, kter jsme dosud nemli. Ten jsme si vzali, abychom mohli dl roziovat vrobu. Kolik m firma v souasn dob zamstnanc?V tuto chvli zamstnvme zhruba 30 lid. Prvn dva roky jsem na to byl pouze s manelkou. J dlal prci spojenou s velkoobchodem: objednvky, dovoz i distribuci. Manelka mi pomhala s fakturac. Potom jsme byli schopn se rozit. Nejdv jsme nabrali obchodnho zstupce a jednoho idie. Postupem asu jsme se dostvali k souasnmu potu zamstnanc. Vyrbte vechno pmo tady ve firm, nebo nkter sti dovte?Cel firma je vrobn. Dov se pouze kostry sedacch souprav, ty nm na zakzku vyrb jedna truhlsk firma. Povzte mi nco o celm procesu vroby.Vrobn technik nejprve po dohod s nmi navrhne sedac soupravu, kter se zpracuje v potai tak, aby vbec fungovala. Vstupy se pak zalou do truhlrny, kde nm podle toho vyrob prvotn kostry. Mezitm si na to objednme vpln a udlme stihy. To ve e n vvojov technik. Pot se vyrob takzvan prvotina, kter se pedstav zkaznkm, jestli by o ni mli zjem, i nikoli. Ve chvli, kdy zskme zptnou vazbu pes nae obchodn zstupce, vytvome seznam sedacch souprav. A ty se pak zkus nabdnout na trh. Vae sedac soupravy vechny vyrbte na zakzku?Ano, kad nae sedaka je originl. kte, e jste alounick firma. Co vechno mus takov alounk umt?alounk dostane do ruky olepenou kostru vplovm materilem pipravenou k alounn. Z druh strany dostane uit povlak a clem je doshnout standardnho vsledku sedac soupravy. Dleit pro alounka je manuln zrunost. A mte dostatek kvalifikovanch lid?To je prv hlavn problm, kter eme. Kvalifikovanch alounk je opravdu mlo a nen kde brt. Pro je tak tk najt dobrho lovka na tuto pozici?Nejsou lidi. Snaili jsme se s Krlovhradeckm krajem otevt obor alounk v Jaromi na stedn kole emesln. Dlali jsme nbor a od ptho roku by ml bt pravdpodobn prvn ronk skuten oteven. Za cenu jednoho vydn zskte vechny regionln plohy. Kolik k se do ronku pihlsilo?Zatm mme zhruba est lid, kter pijmou do druhho ronku. Jsou to studenti, kte se uili na truhle nebo tesae. Ti u i s nmi spolupracuj. Do prvnho ronku by pak mlo nastoupit zhruba 15 dt. Je o tento obor zjem?Ne, nikdo to dlat nechce. Kdy jsme chodili nedvno po rznch kolch a prezentovali tento obor, nkdy jsem zstal koukat. Ptali jsme se dt, co dl alounk nebo truhl a oni ekli, e nevd. Opravdu m to pekvapilo. Kde vidte ten hlavn problm?Jsou to koly a rodie. To oni nechtj sv dti poslat na uebn obory. Nejvc m doke zarazit otzka rodi, zda m tento obor budoucnost. Kdy se jich ale zeptm, na em doma sed v obvku nebo v kuchyni, koukaj na m tm zpsobem, e se to asi njak vyrob samo. 56 Nejnovejší z Sedací Soupravy Jihlava – Sedací Soupravy Jihlava

90+ Nejvíce Stock z Sedací Soupravy Jihlava24+ Kvalitní z Sedací Soupravy Jihlava25 Nejvíce Fotogalerie z Sedací Soupravy Jihlava27 Nejnovejší z Sedací Soupravy Jihlava35+ Nejlepší Obraz z Sedací Soupravy Jihlava42 Svátecní šaty Obrázek z Sedací Soupravy Jihlava53+ Nejchladnejší z Sedací Soupravy Jihlava90 Kvalitní Fotka z Sedací Soupravy Jihlava